Jan Nieuwenhuis

Raadsbesluit verhoging vergoeding aanschaf AED

De gemeenteraad van Hardenberg heeft besloten de vergoeding voor het aanschaffen van een AED te verhogen tot 90%. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet de AED wel 24/7 beschikbaar zijn en passen in het AED netwerk waar Hartveilig Hardenberg aan werkt. Hartveilig Hardenberg baseert zich hierbij op analyses die de landelijke stichting HartslagNu maakt.

De reden dat 10% van de kostprijs nog voor de burgers zelf is dat de raad het belangrijk vind dat een buurt die een AED wil plaatsen een zekere mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelt voor de AED.

De vergoeding van 90% geldt voor zowel de AED als voor het onderhoudscontract van twee keer vijf jaar die daar bij hoort. De prijs voor een AED inclusief onderhoudscontract komt hiermee op €426.- Deze prijs is exclusief kast.

Wilt u meer inlichtingen hierover? stuur dan een mail naar: info@hartveilighardenberg.nl

Nieuwe voorzitter en bestuurslid

Eind 2023 trad Henk Brink aan als nieuwe voorzitter van Hartveilig Hardenberg. Henk is in 2021 met pensioen gegaan. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij bestuursvoorzitter van Chrono-scholen in Hardenberg. Henk bekleedt naast het voorzitterschap van Hartveilig in Hardenberg nog diverse andere bestuurstaken onder meer als voorzitter van de voedselbank.

 

 

Henk Reefman is begin 2024 toegetreden als bestuurslid van Hartveilig Hardenberg. Henk is agrariër, woont in Radewijk en is ook voorzitter van plaatselijk belang Radewijk. Hij heeft samen met Jan Nieuwenhuis de zorg voor het goed functioneren van de AED’s die onder de hoede zijn van de stichting.

 

 

 

 

Het voltallige bestuur bestaat nu uit:

  • Henk Brink, voorzitter
  • Peter van den Honert, penningmeester
  • Zsuzsika Bruins, Beleid
  • Gea Wind, secretariaat
  • Jan Nieuwenhuis, techniek en beheer
  • Henk Reefman, techniek en beheer.

Nieuw kasten

De komende tijd gaat Hartveilig Hardenberg de oudste AED kasten vervangen. De kosten van deze vervanging neemt stichting Hartveilig Hardenberg op zich. Wel wordt van de AED eigenaren gevraagd zelf de kast op te hangen. Daar waar dit echt niet mogelijk is, kunnen wij een helpende hand bieden.

De reden voor de vervanging is dat de eerste kasten al 17 jaar oud zijn en een aantal behoorlijk verweerd en lelijk beginnen te worden. Ook hebben de eerste kasten nog een gat in de bodem (waar vroeger een kaartlezer zat) waardoor er van alles naar binnen kan komen. We hebben kasten aangetroffen waar vogelnesten en zelfs dode vogels in zaten. Ook lekken sommige kasten zodat de AED nat wordt.

De nieuwe kast is totaal anders. Hij is rond, van kunststof en hij is doorzichtig zodat je direct kunt zien of de AED nog in orde is. Ook is de sluiting anders. Waar we vroeger een verzegeling in de vorm van een sluitstrip gebruikten, hebben we nu een karabijnhaak aan een kettinkje. Hoe je deze kast opent kun je hier onder zien.

 

 

 

 

Nieuwe AED Baalderveld

De AED aan  de Floralaan in Baalderveld was al 10 jaar oud en dus aan vervanging toe. Plus Alfring heeft het eigenaarschap van deze AED overgenomen en met 50% subsidie van de gemeente Hardenberg de vervanging op zich genomen. De buurt kan weer 10 jaar hartveilig vooruit!

Nieuw AED voor Balkbrug

Op 26 juli jongstleden overhandigde Peter van den Honert een nieuwe AED aan toezichthouder Inge Waterink en Klazien van der Klis van MFC het Trefpunt. Dit ter vervanging van de AED aan het MFC die inmiddels ruim 10 jaar oud was. De AED is bekostigd door MFC het Trefpount, buurtvereniging Meppelerweg en GVK de Lichtbron te Balkbrug.

Dit is inmiddels de 76e AED van de 132 AED’s die onder beheer van Hartveiling Hardenberg zijn geplaatst in de gemeente Hardenberg die is vervangen.

Nieuwe AED voor de Krim

Vrijdag 27 mei 2022 mochten we een nieuwe AED plaatsen in de Krim. De AED aan de Dommerswijk, die ruim 10 jaar geleden op particulier initiatief was aangeschaft via HartveligHardenberg was aan vervanging toe. Buurtvereniging Dommerswijk e.o. was bereid het eigenaarschap van deze AED op zich te nemen. De AED is ook verplaatst naar een plek die gunstiger is voor het AED netwerk, d.w.z. dat de AED nu meer mensen kan bedienen dan voorheen. Hij hangt nu aan de Hoofdweg bij huisnummer 142.

 

Slagharen blij met vier nieuwe AED’s.

 

In 2021 heeft Plaatselijk Belang Slagharen actie gevoerd om 4 AED’s die op verschillende locaties in
Slagharen hangen te kunnen vervangen. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen in Slagharen
hebben hieraan bijgedragen en het mogelijk gemaakt dat alle AED’s in 1 keer vervangen kunnen
worden.
Afgelopen week vond de overdracht van de eerste nieuwe AED plaats door voorzitter Jan
Nieuwenhuis van Hartveilig Hardenberg aan Leonie Kremer en Ronald Hegteler, bestuursleden van
Plaatselijk Belang. De 1 e AED werd volledig gesponsord door Ronald en Karin van der Schouw,
eigenaren van de Jumbo is Slagharen.

Sharon Lohues, coördinator van de burgerhulpverleners die bij een calamiteit worden opgeroepen is
blij dat Slagharen de komende 10 jaar weer beschikt over betrouwbare AED’s. Ze geeft daarnaast aan
dat er wordt nagedacht over het geven van een reanimatie cursus als dat weer mogelijk is.
Informatie hierover zal op de nieuwsmedia van Plaatselijk Belang Slagharen verschijnen.

5 nieuwe AED’s voor Sibculo

Vrijdag 16 april 2021 mochten we samen met Plaatselijk belang Sibculo maar liefst 5 nieuwe AED’s plaatsen in Sibculo. 3 ter vervanging van oude AED’s en 2 nieuwe. Laura Starrenburg van Plaatselijk belang Sibculo daarover:
“Aangezien het aanschaffen van de Aed’s erg duur is hebben wij de inwoners van het dorp via whatsapp, facebook en flyers benaderd om een financiële bijdrage te vragen.
Het dorp heeft hier echt super gehoor aangegeven. Sommige zelfs met een eigen ervaring. Wij zijn trots op alle inwoners die het mogelijk hebben gemaakt om i.p.v. 3 Aed’s er 5 te kunnen aanschaffen. We willen ook een aantal mensen/verenigingen/bedrijven bedanken:
Allereerst Elma Soeten die ons op de achtergrond geholpen heeft.
Wielertoerclub (WTC Vroomshoop), CNBS Windesheim, Dooze en Dorp, Autogarage Bakker, st. Klooster, Supermarkt Hendriks, Shantykoor,
H.H. Multidienst, Infra dienst, Schildersbedrijf Gerrit Beuving, plaatselijk belang Sibculo en een paar buurtverenigingen.”
HartveiligHardenberg is blij dat steeds meer plaatselijk belangen en buurtverenigingen bereid zijn het eigenaarschap van de AED’s in hun buurt op zich te nemen zodat de beschikbaarheid van een AED voor de toekomst is gewaarborgd. Zo maken we onze gemeente steeds meer hartveilig. Wilt u meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar info@hartveilighardenberg.nl

 Hartveilig Hardenberg verhoogt bijdrage aanschafkosten AED.

Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen.

We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de gemeente toegezegd dat de stichting de bijdrage van 33% naar 50% mag verhogen op de aanschaf- en onderhoudskosten.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht op de aanschaf van de tweede lichting AED’s. Eigenaren van reeds vervangen AED’s die nog een hoger bedrag hebben betaald krijgen binnenkort bericht. Hierin wordt de vraag gesteld het juiste rekeningnummer per omgaande op te geven en de bijbehorende naam van de eigenaar van de AED. Daarna wordt het verschil terug gestort.

De kosten van een nieuwe AED inclusief onderhoud voor 10 jaar komen daarmee neer op €1381,90. inclusief btw. Dit geldt voor AED’s die binnen het netwerk van HartveiligHardenberg zijn of worden aangeschaft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl