Jan Nieuwenhuis

Slagharen blij met vier nieuwe AED’s.

 

In 2021 heeft Plaatselijk Belang Slagharen actie gevoerd om 4 AED’s die op verschillende locaties in
Slagharen hangen te kunnen vervangen. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen in Slagharen
hebben hieraan bijgedragen en het mogelijk gemaakt dat alle AED’s in 1 keer vervangen kunnen
worden.
Afgelopen week vond de overdracht van de eerste nieuwe AED plaats door voorzitter Jan
Nieuwenhuis van Hartveilig Hardenberg aan Leonie Kremer en Ronald Hegteler, bestuursleden van
Plaatselijk Belang. De 1 e AED werd volledig gesponsord door Ronald en Karin van der Schouw,
eigenaren van de Jumbo is Slagharen.

Sharon Lohues, coördinator van de burgerhulpverleners die bij een calamiteit worden opgeroepen is
blij dat Slagharen de komende 10 jaar weer beschikt over betrouwbare AED’s. Ze geeft daarnaast aan
dat er wordt nagedacht over het geven van een reanimatie cursus als dat weer mogelijk is.
Informatie hierover zal op de nieuwsmedia van Plaatselijk Belang Slagharen verschijnen.

5 nieuwe AED’s voor Sibculo

Vrijdag 16 april 2021 mochten we samen met Plaatselijk belang Sibculo maar liefst 5 nieuwe AED’s plaatsen in Sibculo. 3 ter vervanging van oude AED’s en 2 nieuwe. Laura Starrenburg van Plaatselijk belang Sibculo daarover:
“Aangezien het aanschaffen van de Aed’s erg duur is hebben wij de inwoners van het dorp via whatsapp, facebook en flyers benaderd om een financiële bijdrage te vragen.
Het dorp heeft hier echt super gehoor aangegeven. Sommige zelfs met een eigen ervaring. Wij zijn trots op alle inwoners die het mogelijk hebben gemaakt om i.p.v. 3 Aed’s er 5 te kunnen aanschaffen. We willen ook een aantal mensen/verenigingen/bedrijven bedanken:
Allereerst Elma Soeten die ons op de achtergrond geholpen heeft.
Wielertoerclub (WTC Vroomshoop), CNBS Windesheim, Dooze en Dorp, Autogarage Bakker, st. Klooster, Supermarkt Hendriks, Shantykoor,
H.H. Multidienst, Infra dienst, Schildersbedrijf Gerrit Beuving, plaatselijk belang Sibculo en een paar buurtverenigingen.”
HartveiligHardenberg is blij dat steeds meer plaatselijk belangen en buurtverenigingen bereid zijn het eigenaarschap van de AED’s in hun buurt op zich te nemen zodat de beschikbaarheid van een AED voor de toekomst is gewaarborgd. Zo maken we onze gemeente steeds meer hartveilig. Wilt u meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar info@hartveilighardenberg.nl

 Hartveilig Hardenberg verhoogt bijdrage aanschafkosten AED.

Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen.

We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de gemeente toegezegd dat de stichting de bijdrage van 33% naar 50% mag verhogen op de aanschaf- en onderhoudskosten.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht op de aanschaf van de tweede lichting AED’s. Eigenaren van reeds vervangen AED’s die nog een hoger bedrag hebben betaald krijgen binnenkort bericht. Hierin wordt de vraag gesteld het juiste rekeningnummer per omgaande op te geven en de bijbehorende naam van de eigenaar van de AED. Daarna wordt het verschil terug gestort.

De kosten van een nieuwe AED inclusief onderhoud voor 10 jaar komen daarmee neer op €1381,90. inclusief btw. Dit geldt voor AED’s die binnen het netwerk van HartveiligHardenberg zijn of worden aangeschaft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl

 

Belangrijk nieuws t.a.v. het Coronavirus (Covid-19)

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. De reden daarvoor is dat burgerhulpverleners geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMAs. (Medisch Managers Ambulancezorg)

Een huis is in quarantaine, wat nu?
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding richting burgerhulpverleners geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

Wees proactief
Als burger hulpverlener ben je lokaal actief en heb je misschien meer informatie over bekende besmettingen in jouw regio. Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via info@hartveilighardenberg of bel naar 0523-745250.

Nieuwe AED’s

Afgelopen maand mochten we weer 2 nieuwe AED’s toevoegen aan ons netwerk. de eerste in de Kolonie in Balkbrug. Deze AED werd bijeengespaard door oud ijzer inzamel acties in de buurt. Prima initiatief!

De 2e AED werd bekostigd door het Vechtdal college Hardenberg. Deze school vind het belangrijk dat hun AED niet alleen intern beschikbaar is, maar dat de buurt daar ook gebruik van kan maken. Een geweldig mooi initiatief dat precies past in de filosofie van HartveigHardenberg. Zo is ook de omgeving Schuitestraat – van Speykstraat – Piet Heinstraat weer een stukje hartveiliger.

4 nieuwe AED’s voor het gebied Rheezerveen/Heemserveen

Met het plaatsen van 4 nieuwe AED’s in het gebied Rheezerveen/Heemserveen zijn we 2020 goed begonnen. Omdat de dekking in dit gebied matig was besloot het plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen de knoop door te hakken en 4 AED’s in hun gebied bij te plaatsen.  Vrijdag 24 januari 2020 werd het contract hiervoor door de voorzitters van Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen en HarveiligHardenberg getekend en op zaterdag 25 januari werden de AED’s opgehangen. Tevens werden de AED’s aangemeld bij HartslagNu. Het totaal aantal AED’s in deze buurtschap komt nu op 7 stuks, het totaal via HartveiligHardenberg aangeschafte AED’s komt hierbij op 116.

Mocht u als plaatselijk belang of buurtvereniging uw buurt ook hartveiliger willen maken, neem dan contact op met ons. Dat kunt u doen via info@hartveilghardenberg.nl

Reanimatiecursus in gebouw ‘de Samenkomst’ Rheezerveen

Afgelopen zomer waren we als bestuur van HartveiligHardenberg uitgenodigd bij een bestuursvergadering van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen om de status van de AED’s die in deze buurtschap hangen te bespreken. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde of er genoeg hulpverleners opgeleid waren om de aanwezige AED’s te bedienen. De conclusie was dat ook daar nog wel wat verbetert kon worden, dus ging onze coördinator Anniek Altena voortvarend aan de slag.  Met een flyer en een artikel op de website van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen benaderde zij iedereen om een reanimatiecursus te gaan volgen.

26 november jongstleden was het zo ver: 16 mensen hadden zich aangemeld en volgden de basiscursus in gebouw ‘de samenkomst ‘. Deze cursus werd verzorgd door de stichting RANOO.

We hopen dat al deze mensen zich ook aanmelden bij HartslaNu zodat ook Rheezerveen/Heemserveen weer een stukje hartveiliger wordt.

inzamelingsactie Oud Lutten

Op zaterdag 6 juli werd in Oud Lutten geld ingezameld voor nieuwe AED’s door de plaatselijke buurtvereniging. Op de boerenmarkt was een kraampje ingericht waar men onder andere broodjes ei kon kopen en het aantal snoephartjes in een pot kon raden. De opbrengst wordt gebruikt voor de vervanging van de AED’s in de buurt die inmiddels bijna 10 jaar oud en aan vervanging toe zijn.

Is de AED bij u in de buurt ook aan vervanging toe en wilt u ook d.m.v. ludieke acties geldinzamelen? Wij kunnen u ondersteunen met foldermateriaal en aankleding voor een stand. Neem contact met ons op via: info@hartveilighardenberg.nl

Bezoek aan PB Rheezerveen/Heemserveen

Op woensdagavond 22 mei jl. bezochten wij op uitnodiging de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen-Heemserveen e.o. Vanuit beide partijen hebben wij allerhande informatie en vragen uitgewisseld. In het verleden waren er nog wat misverstanden over de alarmering en het het aangemeld zijn van de plaatselijke AED’s bij HarslagNu. Wij hebben kunnen bevestigen dat de drie AED’s die binnen het gebied van Rheezerveen-Heemserveen hangen, goed in het systeem staan.
Door de fusie met HartslagNu en HartveiligWonen zijn onvolkomenheden uit het verleden niet allemaal meer te achterhalen. Wel is het zo dat met het nieuwe systeem eventueel een proefalarm is te organiseren. Het bestuur van het plaatselijk belang onderneemt hier actie op.

Een ander punt wat aan de orde kwam in het gesprek was de vervanging van de AED’s. De AED’s in dit gebied zijn ongeveer 9 jaar oud en binnen afzienbare tijd aan vervanging toe. Een goede tip is om deze aanschaf gefaseerd uit te voeren i.v.m. spreiding van de kosten.
Ook kwamen de z.g. ‘grijze gebieden’, d.w.z. gebieden die niet gedekt zijn door een AED, ter sprake: dit is een punt van aandacht. In het gebied Rheezerveen-Heemserveen gaat het dan om de Rheezerveenseweg-Lentersdijk, einde Elfde wijk-Bouwmansweg en eind van de Elfde wijk. Wij hebben samen nagedacht of dit ook een actiepunt moet worden.

Nog een aandachtspunt was de straal waarin wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor de plattelandsgebieden is de straal van 750 meter rondom het slachtoffer waarin op dit moment wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De onderzoeksvraag hierbij is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, en niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand van 3 kilometer gesteld moet worden, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet zinvol is. Deze manier van alarmeren gaat naar verwachting het derde kwartaal van dit jaar in. Als het bestuur van het plaatselijk belang dit voor voor die tijd uitgebreider wil zien, zal het bestuur dit zelf moeten oppakken door handmatig wijzigingen door te laten voeren.

Een buurtbewoner heeft actief rondgevraagd of er belangstelling is voor een reanimatiecursus en dit is zeker het geval. Het bestuur van het plaatselijk belang zal dit gaan oppakken. Deze buurtbewoner wordt tevens contactpersoon en coördinator voor HartveiligHardenberg.

Het laatste punt wat werd besproken was het aanmelden bij HartslagNu. Mensen die al zijn aangemeld, moeten de datum van de herhalingscursus zelf wijzigen. Men blijft aangemeld tot na een jaar na het officieel verlopen van het certificaat, daarna wordt met automatisch op non-actief gezet.

Dit aanmelden en wijzigen kan via de website maar ook in de app. Dit is een belangrijk punt wat op iedere cursus (georganiseerd door Ranoo) genoemd zou moeten worden.

Samen zijn wij constructief bezig geweest om de veiligheid in de buurt te bespreken en waar het kan te verbeteren.