Jan Nieuwenhuis

Nieuwe AED Baalderveld

De AED aan  de Floralaan in Baalderveld was al 10 jaar oud en dus aan vervanging toe. Plus Alfring heeft het eigenaarschap van deze AED overgenomen en met 50% subsidie van de gemeente Hardenberg de vervanging op zich genomen. De buurt kan weer 10 jaar hartveilig vooruit!

Nieuw AED voor Balkbrug

Op 26 juli jongstleden overhandigde Peter van den Honert een nieuwe AED aan toezichthouder Inge Waterink en Klazien van der Klis van MFC het Trefpunt. Dit ter vervanging van de AED aan het MFC die inmiddels ruim 10 jaar oud was. De AED is bekostigd door MFC het Trefpount, buurtvereniging Meppelerweg en GVK de Lichtbron te Balkbrug.

Dit is inmiddels de 76e AED van de 132 AED’s die onder beheer van Hartveiling Hardenberg zijn geplaatst in de gemeente Hardenberg die is vervangen.

Nieuwe AED voor de Krim

Vrijdag 27 mei 2022 mochten we een nieuwe AED plaatsen in de Krim. De AED aan de Dommerswijk, die ruim 10 jaar geleden op particulier initiatief was aangeschaft via HartveligHardenberg was aan vervanging toe. Buurtvereniging Dommerswijk e.o. was bereid het eigenaarschap van deze AED op zich te nemen. De AED is ook verplaatst naar een plek die gunstiger is voor het AED netwerk, d.w.z. dat de AED nu meer mensen kan bedienen dan voorheen. Hij hangt nu aan de Hoofdweg bij huisnummer 142.

 

Slagharen blij met vier nieuwe AED’s.

 

In 2021 heeft Plaatselijk Belang Slagharen actie gevoerd om 4 AED’s die op verschillende locaties in
Slagharen hangen te kunnen vervangen. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen in Slagharen
hebben hieraan bijgedragen en het mogelijk gemaakt dat alle AED’s in 1 keer vervangen kunnen
worden.
Afgelopen week vond de overdracht van de eerste nieuwe AED plaats door voorzitter Jan
Nieuwenhuis van Hartveilig Hardenberg aan Leonie Kremer en Ronald Hegteler, bestuursleden van
Plaatselijk Belang. De 1 e AED werd volledig gesponsord door Ronald en Karin van der Schouw,
eigenaren van de Jumbo is Slagharen.

Sharon Lohues, coördinator van de burgerhulpverleners die bij een calamiteit worden opgeroepen is
blij dat Slagharen de komende 10 jaar weer beschikt over betrouwbare AED’s. Ze geeft daarnaast aan
dat er wordt nagedacht over het geven van een reanimatie cursus als dat weer mogelijk is.
Informatie hierover zal op de nieuwsmedia van Plaatselijk Belang Slagharen verschijnen.

5 nieuwe AED’s voor Sibculo

Vrijdag 16 april 2021 mochten we samen met Plaatselijk belang Sibculo maar liefst 5 nieuwe AED’s plaatsen in Sibculo. 3 ter vervanging van oude AED’s en 2 nieuwe. Laura Starrenburg van Plaatselijk belang Sibculo daarover:
“Aangezien het aanschaffen van de Aed’s erg duur is hebben wij de inwoners van het dorp via whatsapp, facebook en flyers benaderd om een financiële bijdrage te vragen.
Het dorp heeft hier echt super gehoor aangegeven. Sommige zelfs met een eigen ervaring. Wij zijn trots op alle inwoners die het mogelijk hebben gemaakt om i.p.v. 3 Aed’s er 5 te kunnen aanschaffen. We willen ook een aantal mensen/verenigingen/bedrijven bedanken:
Allereerst Elma Soeten die ons op de achtergrond geholpen heeft.
Wielertoerclub (WTC Vroomshoop), CNBS Windesheim, Dooze en Dorp, Autogarage Bakker, st. Klooster, Supermarkt Hendriks, Shantykoor,
H.H. Multidienst, Infra dienst, Schildersbedrijf Gerrit Beuving, plaatselijk belang Sibculo en een paar buurtverenigingen.”
HartveiligHardenberg is blij dat steeds meer plaatselijk belangen en buurtverenigingen bereid zijn het eigenaarschap van de AED’s in hun buurt op zich te nemen zodat de beschikbaarheid van een AED voor de toekomst is gewaarborgd. Zo maken we onze gemeente steeds meer hartveilig. Wilt u meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar info@hartveilighardenberg.nl

 Hartveilig Hardenberg verhoogt bijdrage aanschafkosten AED.

Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen.

We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de gemeente toegezegd dat de stichting de bijdrage van 33% naar 50% mag verhogen op de aanschaf- en onderhoudskosten.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht op de aanschaf van de tweede lichting AED’s. Eigenaren van reeds vervangen AED’s die nog een hoger bedrag hebben betaald krijgen binnenkort bericht. Hierin wordt de vraag gesteld het juiste rekeningnummer per omgaande op te geven en de bijbehorende naam van de eigenaar van de AED. Daarna wordt het verschil terug gestort.

De kosten van een nieuwe AED inclusief onderhoud voor 10 jaar komen daarmee neer op €1381,90. inclusief btw. Dit geldt voor AED’s die binnen het netwerk van HartveiligHardenberg zijn of worden aangeschaft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl

 

Belangrijk nieuws t.a.v. het Coronavirus (Covid-19)

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. De reden daarvoor is dat burgerhulpverleners geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMAs. (Medisch Managers Ambulancezorg)

Een huis is in quarantaine, wat nu?
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding richting burgerhulpverleners geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

Wees proactief
Als burger hulpverlener ben je lokaal actief en heb je misschien meer informatie over bekende besmettingen in jouw regio. Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via info@hartveilighardenberg of bel naar 0523-745250.

Nieuwe AED’s

Afgelopen maand mochten we weer 2 nieuwe AED’s toevoegen aan ons netwerk. de eerste in de Kolonie in Balkbrug. Deze AED werd bijeengespaard door oud ijzer inzamel acties in de buurt. Prima initiatief!

De 2e AED werd bekostigd door het Vechtdal college Hardenberg. Deze school vind het belangrijk dat hun AED niet alleen intern beschikbaar is, maar dat de buurt daar ook gebruik van kan maken. Een geweldig mooi initiatief dat precies past in de filosofie van HartveigHardenberg. Zo is ook de omgeving Schuitestraat – van Speykstraat – Piet Heinstraat weer een stukje hartveiliger.

4 nieuwe AED’s voor het gebied Rheezerveen/Heemserveen

Met het plaatsen van 4 nieuwe AED’s in het gebied Rheezerveen/Heemserveen zijn we 2020 goed begonnen. Omdat de dekking in dit gebied matig was besloot het plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen de knoop door te hakken en 4 AED’s in hun gebied bij te plaatsen.  Vrijdag 24 januari 2020 werd het contract hiervoor door de voorzitters van Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen en HarveiligHardenberg getekend en op zaterdag 25 januari werden de AED’s opgehangen. Tevens werden de AED’s aangemeld bij HartslagNu. Het totaal aantal AED’s in deze buurtschap komt nu op 7 stuks, het totaal via HartveiligHardenberg aangeschafte AED’s komt hierbij op 116.

Mocht u als plaatselijk belang of buurtvereniging uw buurt ook hartveiliger willen maken, neem dan contact op met ons. Dat kunt u doen via info@hartveilghardenberg.nl