Eind 2023 trad Henk Brink aan als nieuwe voorzitter van Hartveilig Hardenberg. Henk is in 2021 met pensioen gegaan. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij bestuursvoorzitter van Chrono-scholen in Hardenberg. Henk bekleedt naast het voorzitterschap van Hartveilig in Hardenberg nog diverse andere bestuurstaken onder meer als voorzitter van de voedselbank.

 

 

Henk Reefman is begin 2024 toegetreden als bestuurslid van Hartveilig Hardenberg. Henk is agrariër, woont in Radewijk en is ook voorzitter van plaatselijk belang Radewijk. Hij heeft samen met Jan Nieuwenhuis de zorg voor het goed functioneren van de AED’s die onder de hoede zijn van de stichting.

 

 

 

 

Het voltallige bestuur bestaat nu uit:

  • Henk Brink, voorzitter
  • Peter van den Honert, penningmeester
  • Zsuzsika Bruins, Beleid
  • Gea Wind, secretariaat
  • Jan Nieuwenhuis, techniek en beheer
  • Henk Reefman, techniek en beheer.