Algemeen telefoonnummer 0523-745250
Postadres:
De Stuw, t.a.v. Gea Wind
De Stuwdijk 4, 7772 AW Hardenberg
Postbus 154, 7770 AD Hardenberg
Bestuur:
Voorzitter a.i.:
Jan Nieuwenhuis
tel. 06 52654063
e mail: voorzitter@hartveilighardenberg.nl
Secretaris:
Gea Wind
Tel. 0523-267478
Penningmeester:
Peter van den Honert
tel. 0653545248
Techniek en beheer:
Jan Nieuwenhuis

tel. 06 52654063

Communicatie:
Ina Timmer
tel. 0523-265717 / 06 31353457
Bankrekeningnummer: NL95RABO0134969383