De stichting HartveiligHardenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de vereniging:

Adres:             De Stuwdijk 4, 7772AW Hardenberg

Email:             info@hartveilighardenberg.nl

Website:          www.hartveilighardenberg.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De HartveiligHardenberg verwerkt de persoonsgegevens van burgerhulpverleners uit de database van HartslagNu. Dit gebeurt op basis van het feit dat HartveiligHardenberg partner is van HartslagNu. HartveiligHarenberg verwerkt alleen gegevens van burgerhulpverleners uit de gemeente Hardenberg die daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Daarnaast verwerkt HartveiligHardenbrg gegevens van vrijwilligers die bij de stichting te boek staan als toezichthouder voor de AED’s en vrijwilligers die als coördinator en contactpersoon werken voor de burgerhulpverleners. De gegevens die worden verwerkt zijn:

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel waarom en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.
De gegevens worden door onze coördinatoren gebruikt om contact te houden met de hulpverleners in hun buurt. Deze buurten zijn aan de coördinatoren toebedeeld zo veel mogelijk op basis van postcodegebieden. Deze coördinatoren zijn de ogen en oren in de buurten en wijken. Ze houden oog op de hulpverleners in hun buurt of wijk zodat ze bijvoorbeeld na een inzet kunnen navragen hoe het gaat, en of men nog nazorg nodig heeft. Ook kunnen zij deze gegevens gebruiken om een bijeenkomst voor hulpverleners in de wijk te organiseren voor wie dat wil. Ook kan er bij hen aangeklopt worden als er vragen zijn. Die vragen kunnen gaan over de beschikbare AED’s in de wijk, over een alarmering die in de wijk is geweest of over de sms berichten of de app van HartslagNu. Ook houden de coördinatoren contact met de toezichthouders van de AED’s.  de coördinatoren zijn de verbindende factor binnen de hulpverlening in een wijk, de knooppunten in het netwerk.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven
Met het van kracht worden van deze verklaring, is de toestemming eenmalig expliciet gevraagd.  Op gezette tijden word de database van HartslagNu gecontroleerd op nieuw ingeschreven en uitgeschreven hulpverleners. De nieuwe hulpverleners wordt dan eenmalig om toestemming gevraagd. De hulpverleners die uitgeschreven zijn worden dan bij HartveiligHardenberg volledig uit het systeem gehaald. Het is altijd mogelijk uit het systeem vanHartveiligHardenberg te worden gehaald. Dit kan door een verzoek te sturen naar info@hartveilighardenberg.nl

Delen van persoonsgegevens met derden.
HartveiligHardenberg deelt geen persoonsgegevens met derden.
Hartveilig Hardenberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.hartveilighardenberg.nl waardoor gegevens worden gedeeld. De database van hulpverleners is op geen enkele manier verbonden met de website van HartveiligHardenberg.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
De hulpverleners hebben het recht om hun persoonsgegevens zoals bij HartveiligHardenberg bekend, in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk via het bestuur via het e-mail adres: info@hartveilighardenberg.nl. Het bestuur kan in dat geval verzoeken om een identificatie.

Hoe HartveiligHardenberg persoonsgegevens beveiligd
HartveiligHardenberg neemt de bescherming van de gegevens van alle hulpverleners serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de penningmeester, de secretaris en de voorzitter hebben toegang tot persoonsgegevens van de ingeschreven hulpverleners.
De gegevens zijn opgeslagen op het interne systeem van stichting de Stuw. Indien iemand die ingeschreven is het idee heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met het bestuur via e-mail info@hartveilighardenberg.nl