WELKOM BIJ STICHTING HARTVEILIG HARDENBERG

Kostbaar en kwetsbaar ……… als elke seconde telt!……….

Jaarlijks worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. Onmiddelijk handelen is dan van levensbelang. De gealarmeerde ambulance heeft in Nederland gemiddeld 10‐15 minuten nodig om bij een patiënt te zijn. Maar na een hartstilstand is het starten van een reanimatie binnen zes minuten van cruciaal belang. Goed getrainde vrijwilligers die in de buurt wonen of werken zijn erg belangrijk, even als voldoende AED’s die 24 uur per dag 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.

Burgernoodhulp is een levensreddende schakel bij hartstilstand

In de gemeente Hardenberg worden bij een 112 melding van een hartstilstand, naast de ambulance, maximaal 100 burgerhulpverleners en 3 AED’s gealarmeerd in een maximale straal van 2 km rondom het slachtoffer. Dit met als doel 5 burgerhulpverleners en 2 AED’s zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. Burgerhulpverleners die binnen 150 meter van het slachtoffer zijn, worden direct naar het slachtoffer gestuurd. Zij kunnen dan direct starten met reanimeren. In de gemeente Hardenberg zijn ruim 180 AED’s altijd beschikbaar. Ook zijn meer dan 1500 gecertificeerde hulpverleners geregistreerd.

De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van een dekkend netwerk door 90% subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED’s die passen binnen dat netwerk en subsidie te geven om het continue proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is de stichting Hartveilig Hardenberg in leven geroepen en opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

Hartveilig Hardenberg werkt voortdurend aan het verbeteren en in stand houden van het AED netwerk. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met stichting HartslagNu die zorgt voor uitgebreide jaarlijkse rapportages op basis waarvan Hartveilig Hardenberg bepaald waar AED’s geplaatst kunnen worden en wanneer subsidie gegeven kan worden. Ook monitort en ondersteunt Hartveilig Hardenberg het netwerk van burgerhulpverleners door coördinatoren in verschillende gebieden aan te stellen en voorlichtingsavonden te organiseren. Burgerhulpverleners die daar toestemming voor hebben gegeven, worden periodiek op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven.

Levensduur AED en het vervangen van uw "oude" AED

De gemiddelde levensduur van een AED is tussen de 8 en 10 jaar. De garantietermijn van de AED’s die via HartveiligHardenberg zijn gekocht is 8 jaar en het afgesloten onderhoudscontract is 10 jaar. In die 2 tussenliggende jaren is het raadzaam voorbereidingen te treffen om de AED (preventief) te vervangen, om te voorkomen dat hij stuk gaat en tijdens een inzet niet te gebruiken is. Na 10 jaar wordt voor een AED geen onderhoudscontract meer afgesloten. Het is na 10 jaar echt nodig de AED te vervangen omdat de betrouwbaarheid niet meer is te garanderen. Lees hier alles over dit onderwerp>

Laatste nieuws

De AED aan  de Floralaan in Baalderveld was al 10 jaar oud en dus aan vervanging toe. Plus Alfring heeft het eigenaarschap van deze AED overgenomen en met 50% subsidie van de gemeente Hardenberg de vervanging op zich genomen. De buurt kan weer 10 jaar hartveilig vooruit!
Eerder berichten uit laatste nieuws>

Uit het bestuur

Nieuwsbrief

11 januari 2022 | No Comments
Nieuwsbrief   Ook voor HartveiligHardenberg was 2021 weer een bijzonder jaar. Zo hebben we voor het tweede jaar op rij geen bijeenkomst kunnen organiseren voor coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners. We ervaren dat als een gemis. Contact met de mensen in het veld vinden we erg belangrijk. Of we het komende […]
Eerder berichten uit het bestuur>

Uitgelicht

Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen. We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de […]
Eerdere uitgelichte berichten>