WELKOM BIJ STICHTING HARTVEILIG HARDENBERG

Kostbaar en kwetsbaar ……… als elke seconde telt!……….

Jaarlijks worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. Onmiddelijk handelen is dan van levensbelang. De gealarmeerde ambulance heeft in Nederland gemiddeld 10‐15 minuten nodig om bij een patiënt te zijn. Maar na een hartstilstand is het starten van een reanimatie binnen zes minuten van cruciaal belang. Goed getrainde vrijwilligers die in de buurt wonen of werken zijn erg belangrijk, even als voldoende AED’s die 24 uur per dag 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.

Burgernoodhulp is een levensreddende schakel bij hartstilstand

In de gemeente Hardenberg worden bij een 112 melding van een hartstilstand, naast de ambulance, maximaal 100 burgerhulpverleners en 3 AED’s gealarmeerd in een maximale straal van 2 km rondom het slachtoffer. Dit met als doel 5 burgerhulpverleners en 2 AED’s zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. Burgerhulpverleners die binnen 150 meter van het slachtoffer zijn, worden direct naar het slachtoffer gestuurd. Zij kunnen dan direct starten met reanimeren. In de gemeente Hardenberg zijn ruim 180 AED’s altijd beschikbaar. Ook zijn meer dan 1500 gecertificeerde hulpverleners geregistreerd.

De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van een dekkend netwerk door 90% subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED’s die passen binnen dat netwerk en subsidie te geven om het continue proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is de stichting Hartveilig Hardenberg in leven geroepen en opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

Hartveilig Hardenberg werkt voortdurend aan het verbeteren en in stand houden van het AED netwerk. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met stichting HartslagNu die zorgt voor uitgebreide jaarlijkse rapportages op basis waarvan Hartveilig Hardenberg bepaald waar AED’s geplaatst kunnen worden en wanneer subsidie gegeven kan worden. Ook monitort en ondersteunt Hartveilig Hardenberg het netwerk van burgerhulpverleners door coördinatoren in verschillende gebieden aan te stellen en voorlichtingsavonden te organiseren. Burgerhulpverleners die daar toestemming voor hebben gegeven, worden periodiek op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven.

Levensduur AED en het vervangen van uw "oude" AED

De gemiddelde levensduur van een AED is tussen de 8 en 10 jaar. De garantietermijn van de AED’s die via HartveiligHardenberg zijn gekocht is 8 jaar en het afgesloten onderhoudscontract is 10 jaar. In die 2 tussenliggende jaren is het raadzaam voorbereidingen te treffen om de AED (preventief) te vervangen, om te voorkomen dat hij stuk gaat en tijdens een inzet niet te gebruiken is. Na 10 jaar wordt voor een AED geen onderhoudscontract meer afgesloten. Het is na 10 jaar echt nodig de AED te vervangen omdat de betrouwbaarheid niet meer is te garanderen. Lees hier alles over dit onderwerp>

Laatste nieuws

Nieuw kasten

16 maart 2024 | No Comments
De komende tijd gaat Hartveilig Hardenberg de oudste AED kasten vervangen. De kosten van deze vervanging neemt stichting Hartveilig Hardenberg op zich. Wel wordt van de AED eigenaren gevraagd zelf de kast op te hangen. Daar waar dit echt niet mogelijk is, kunnen wij een helpende hand bieden. De reden […]
Eerder berichten uit laatste nieuws>

Uit het bestuur

Eind 2023 trad Henk Brink aan als nieuwe voorzitter van Hartveilig Hardenberg. Henk is in 2021 met pensioen gegaan. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij bestuursvoorzitter van Chrono-scholen in Hardenberg. Henk bekleedt naast het voorzitterschap van Hartveilig in Hardenberg nog diverse andere bestuurstaken onder meer als voorzitter […]
Eerder berichten uit het bestuur>

Uitgelicht

De gemeenteraad van Hardenberg heeft besloten de vergoeding voor het aanschaffen van een AED te verhogen tot 90%. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet de AED wel 24/7 beschikbaar zijn en passen in het AED netwerk waar Hartveilig Hardenberg aan werkt. Hartveilig Hardenberg baseert zich hierbij op analyses die de landelijke stichting HartslagNu maakt. De reden dat 10% van de kostprijs nog voor de burgers zelf […]
Eerdere uitgelichte berichten>