Als u een netwerkrelevante AED koopt via stichting HartveiligHardenberg doet de stichting het volgende voor u:

 • Wij leveren een AED waarvan u eigenaar wordt.
 • Wij kopen de AED’s grootschalig in. Daardoor is de prijs scherp.
 • Wij zorgen voor een subsidie van de gemeente van 90% van de aanschafprijs van de AED en het onderhoudscontract.
 • Wij zorgen dat er een onderhoudscontract wordt afgesloten en dat deze correct wordt nageleefd.
 • Wij zorgen dat de AED aangemeld wordt en blijft bij het alarmeringssysteem van HartslagNu.
 • Wij zorgen dat de AED na gebruik weer gebruiksklaar wordt gemaakt.
 • Wij zorgen voor een reserve AED als uw AED voor het gebruiksklaar maken terug moet naar de leverancier.
 • Wij handelen de kosten voor het gebruiksklaar maken af en declareren die bij de RAV na gebruik van de AED.
 • Wij waarschuwen u tijdig als de AED vervangen moet worden.

Wat moet u nog doen?

 • U wordt eigenaar van de AED.
 • U zorgt er voor dat de AED wordt opgehangen op een 24/7 voor iedereen toegankelijke plaats, passend binnen het AED netwerk in de gemeente Hardenberg en conform de eisen van HartslagNu.
 • U zorgt voor toezicht op de AED en controleert periodiek of de AED nog op OK staat.

Kortom: als u een AED via HartveiligHardenberg koopt bent u voor de totale levensduur van de AED van alle zorgen rondom de AED af.

De AED die HartveiligHardenberg levert is een Physio Control Lifepak CR2 inclusief een onderhoudscontract van 2 x 5 jaar  Alles over deze AED leest u hier.