De AED’s die via HartveiligHardenberg zijn gekocht, zijn altijd eigendom van de betaler. Hoewel Hartveilig Hardenberg de zorg voor de AED overneemt, is de eigenaar wel verantwoordelijk voor de dagelijkse staat waarin de AED verkeert. Daarom stelt de eigenaar een toezichthouder aan.

De toezichthouder controleert minimaal 1x per maand of de AED visueel nog in orde is.

Voor de AED’s in de oude gesloten metalen kasten betekent dat: Het zegel van de kast verbreken, de kast openen, controleren of het display van de AED ‘OK’ staat, (als het een CR2 betreft controleren of het groene lampje knippert), en of het hulpsetje aanwezig is. Verder de AED en de binnenkant van de kast zo nodig reinigen. Daarna de kast weer sluiten met de blauwe sluitzegel.

 

 

 

 

Bij de nieuwere metalen kasten met venster is het niet altijd nodig om de kast open maken. Hier volstaat meestal de controle van buiten af of het display op ‘OK’ staat of het groene lampje knippert en of het hulpsetje aanwezig is. Wel is het goed om zo af en toe de kast te openen om hem van binnen te reinigen. Ook deze kast weer afsluiten met een blauw sluitzegel.

 

 

 

De nieuwste kasten zijn van doorzichtig kunststof en zijn relatief stof- en waterdicht. Ook bij deze kasten is het dus niet nodig om ze bij elke controle te openen. Hier volstaat controleren van buiten af of het groene lampje knippert en of het hulpsetje aanwezig is. Periodiek de kast van binnen reinigen is natuurlijk altijd goed. Deze kast heeft geen sluitzegel maar wordt gesloten met een karabijnhaak.

 

 

 

Is er iets niet in orde, kan de toezichthouder bellen naar nummer: 0523-745250
Zijn de sluitzegels op kunnen die worden besteld via info@hartveilighardenberg.nl