Als de AED is ingezet bij een hulpverlening, handelt u als volgt:

  • controleer of het display nog het teken OK aan geeft
    • Als het diplay OK aan geeft: Sluit de reserve set elektroden aan.
    • Als het diplay het servicesymbool aan geeft: verwijder de oude elektroden en sluit geen nieuwe elektroden aan.
  • Hang de AED terug en sluit de kast.
  • Als er verzegelstrips in de kast liggen, bevestig dan een nieuwe strip.
  • Bel 0523-745250 (zie sticker op de AED)
  • Geef de AED niet mee aan de ambulancedienst, De kans dat de AED zoek raakt in de hectiek is groot.

De AED wordt na een alarmering altijd gecontroleerd door een toezichthouder.