De Stichting Hartveilig Hardenberg is in 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad om te komen tot een plan van aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) die 24/7 beschikbaar zijn. De Stichting heeft daarnaast de taken gekregen om gecertificeerde opleidingen te (laten) verzorgen, de aanmelding te doen bij het centrale meldpunt HartslagNu en belangstellenden te adviseren bij de aanschaf van een AED. De afspraak tussen gemeente en Stichting is dat de Stichting 50 procent van de aanschaf- en onderhoudskosten van de AED vergoedt aan de deelnemers aan het netwerk. Kenmerk van de subsidierelatie tussen Stichting en gemeente is dat de Stichting zowel de vrijheid als een eigen verantwoordelijk heeft voor de manier waarop zij het doel wil bereiken. Zo heeft de Stichting op basis van een marktverkenning en op advies van deskundigen gekozen voor één type AED. Het gehele pakket inclusief onderhoudscontract van 10 jaar, garanties, toezicht op medische gegevensverwerking van slachtoffers en professionele ondersteuning van hulpverleners is ondergebracht bij AED Solutions.

Eind 2021 waren er 136 AED’s onder beheer van de Stichting. De inzet is om enerzijds AED’s ouder dan tien jaar te vervangen en anderzijds het netwerk naar minimaal 140 uit te breiden zodat de laatste blinde vlekken binnen de gemeentegrenzen worden gedekt.

Het huidige netwerk van AED’s is opgezet door middel van samenwerkingen met plaatselijk belangen, buurtverenigingen en bedrijven. Wilt u als plaatselijk belang, buurtvereniging, bedrijf of misschien als particulier een AED bekostigen ten dienste van de samenleving, neem dan contact met ons op. Wij gaan dan met u in overleg over wat de mogelijkheden zijn.