Stichting Hartveilig Hardenberg is in 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad om te komen tot een plan van aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) die 24/7 beschikbaar zijn. De Stichting heeft daarnaast de taken gekregen om gecertificeerde opleidingen te (laten) verzorgen, de aanmelding te doen bij het centrale meldpunt HartslagNu en belangstellenden te adviseren bij de aanschaf van een AED. De afspraak tussen gemeente en Stichting is dat de Stichting 90 % van de aanschaf- en onderhoudskosten van de AED vergoedt aan de deelnemers aan het netwerk. Kenmerk van de subsidierelatie tussen Stichting en gemeente is dat de Stichting zowel de vrijheid als een eigen verantwoordelijk heeft voor de manier waarop zij het doel wil bereiken. De Stichting heeft op basis van  marktverkenning en op advies van deskundigen gekozen voor één type AED. Het gehele pakket inclusief onderhoudscontract van 2 keer jaar, garanties en toezicht op medische gegevensverwerking van slachtoffers is ondergebracht bij AED Solutions.

Eind 2023 waren er 184 AED’s 24/7 beschikbaar in de gemeente Hardenberg waarvan 136 onder beheer van de Stichting.

Het huidige netwerk van AED’s is opgezet en wordt in stand gehouden samenwerkingen met plaatselijk belangen, buurtverenigingen en bedrijven. Wilt u als plaatselijk belang, buurtvereniging, bedrijf of misschien als particulier een AED bekostigen ten dienste van de samenleving, neem dan contact met ons op. Wij gaan dan met u in overleg over wat de mogelijkheden zijn.