De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. In de gemeente Hardenberg zijn op dit moment ruim 100 AED’s 24/7 beschikbaar. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners actief beschikbaar.

Hiermee is er een nagenoeg dekkend 6 minuten netwerk in de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van dit netwerk door subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED’s en subsidie te geven om het continue proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is Hartveilig Hardenberg opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

Het huidige netwerk van AED’s is opgezet door middel van samenwerkingen met buurtverenigingen en bedrijven. Twee-derde van de kosten voor de AED zijn gedragen door verenigingen en bedrijven en een-derde is voortgekomen uit subsidies van de gemeente Hardenberg. Deze subsidies gelden voor de eerste 100 AED’s.

Een netwerk kan natuurlijk altijd fijnmaziger. Wilt u als plaatselijk belang, buurtvereniging, bedrijf of misschien als particulier een AED bekostigen ten dienste van de samenleving, neem dan contact met ons op. Wij gaan dan met u in overleg over wat de mogelijkheden zijn.