Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. In de gemeente Hardenberg zijn op dit moment ruim 130 AED’s 24/7 beschikbaar. Ruim 120 daarvan zijn aangeschaft via stichting HartveiligHardenberg. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners actief beschikbaar.

Hiermee is er een nagenoeg dekkend 6 minuten netwerk in de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van dit netwerk door subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED’s en subsidie te geven om het continue proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is Hartveilig Hardenberg opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

Het huidige netwerk van AED’s is opgezet door middel van samenwerkingen met buurtverenigingen en bedrijven. Twee derde van de kosten voor de AED worden gedragen door verenigingen en bedrijven en een derde komt voort uit subsidies van de gemeente Hardenberg.

Een netwerk kan natuurlijk altijd fijnmaziger. Wij werken toe naar een netwerk van 4 minuten. Wilt u als plaatselijk belang, buurtvereniging, bedrijf of misschien als particulier een AED bekostigen ten dienste van de samenleving, neem dan contact met ons op. Wij gaan dan met u in overleg over wat de mogelijkheden zijn.