De gemeenteraad van Hardenberg heeft besloten de vergoeding voor het aanschaffen van een AED te verhogen tot 90%. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet de AED wel 24/7 beschikbaar zijn en passen in het AED netwerk waar Hartveilig Hardenberg aan werkt. Hartveilig Hardenberg baseert zich hierbij op analyses die de landelijke stichting HartslagNu maakt.

De reden dat 10% van de kostprijs nog voor de burgers zelf is dat de raad het belangrijk vind dat een buurt die een AED wil plaatsen een zekere mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelt voor de AED.

De vergoeding van 90% geldt voor zowel de AED als voor het onderhoudscontract van twee keer vijf jaar die daar bij hoort. De prijs voor een AED inclusief onderhoudscontract komt hiermee op €426.- Deze prijs is exclusief kast.

Wilt u meer inlichtingen hierover? stuur dan een mail naar: info@hartveilighardenberg.nl