uitgelicht

 Hartveilig Hardenberg verhoogt bijdrage aanschafkosten AED.

Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen.

We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de gemeente toegezegd dat de stichting de bijdrage van 33% naar 50% mag verhogen op de aanschaf- en onderhoudskosten.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht op de aanschaf van de tweede lichting AED’s. Eigenaren van reeds vervangen AED’s die nog een hoger bedrag hebben betaald krijgen binnenkort bericht. Hierin wordt de vraag gesteld het juiste rekeningnummer per omgaande op te geven en de bijbehorende naam van de eigenaar van de AED. Daarna wordt het verschil terug gestort.

De kosten van een nieuwe AED inclusief onderhoud voor 10 jaar komen daarmee neer op €1381,90. inclusief btw. Dit geldt voor AED’s die binnen het netwerk van HartveiligHardenberg zijn of worden aangeschaft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl

 

Nieuwe AED’s

Afgelopen maand mochten we weer 2 nieuwe AED’s toevoegen aan ons netwerk. de eerste in de Kolonie in Balkbrug. Deze AED werd bijeengespaard door oud ijzer inzamel acties in de buurt. Prima initiatief!

De 2e AED werd bekostigd door het Vechtdal college Hardenberg. Deze school vind het belangrijk dat hun AED niet alleen intern beschikbaar is, maar dat de buurt daar ook gebruik van kan maken. Een geweldig mooi initiatief dat precies past in de filosofie van HartveigHardenberg. Zo is ook de omgeving Schuitestraat – van Speykstraat – Piet Heinstraat weer een stukje hartveiliger.

4 nieuwe AED’s voor het gebied Rheezerveen/Heemserveen

Met het plaatsen van 4 nieuwe AED’s in het gebied Rheezerveen/Heemserveen zijn we 2020 goed begonnen. Omdat de dekking in dit gebied matig was besloot het plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen de knoop door te hakken en 4 AED’s in hun gebied bij te plaatsen.  Vrijdag 24 januari 2020 werd het contract hiervoor door de voorzitters van Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen en HarveiligHardenberg getekend en op zaterdag 25 januari werden de AED’s opgehangen. Tevens werden de AED’s aangemeld bij HartslagNu. Het totaal aantal AED’s in deze buurtschap komt nu op 7 stuks, het totaal via HartveiligHardenberg aangeschafte AED’s komt hierbij op 116.

Mocht u als plaatselijk belang of buurtvereniging uw buurt ook hartveiliger willen maken, neem dan contact op met ons. Dat kunt u doen via info@hartveilghardenberg.nl

Drie nieuwe AED’s geplaatst

Donderdag 12 december en vrijdag 13 december zijn er drie nieuwe AED’s afgeleverd en geplaatst in de gemeente Hardenberg.

Donderdagavond in Mariënberg is er een AED geplaatst bij de gereformeerde kerk, en vrijdagmorgen heeft Stichting Hartveilig Hardenberg een AED officieel over gedragen aan de bewoners en bedrijven aan de Hof van Pepijn. De AED hangt parkeerterrein van Hof van Pepijn op nummer 11 aan de achterkant en is openbaar toegankelijk. Deze AED is bekostigd door de heer D. Dvortsin (Orthodontie praktijk Hardenberg); Vereniging van eigenaren Hof van Pepijn (de heer Jan Veltkamp); Dijkhuis beheer b.v. (de heer. E. Dijkhuis/Eberhardt) en Stichting Baalderborg (Ank Veenstra). De derde AED is bekostigd door een aantal bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de Hiberoffice aan de Molensteen 5 in Hardenberg. Onder andere door Stichting Baalderborg (afdeling P&O) en Dijkhuis beheer b.v. (de heer Eberhardt Dijkhuis). Daar is deze AED ook geplaatst.

Stichting HartveiligHardenberg
Bij de officiële overdracht aan de hof van Pepijn merkte voorzitter Stichting HartveiligHardenberg Jan Nieuwenhuis op: “Dit is precies waar Stichting HartveiligHardenberg voor staat. Een mooie vorm van sociale betrokkenheid van burgers en bedrijven met hun leefomgeving, gesteund door de overheid, in dit geval de gemeente Hardenberg. De geplaatste AED’s zijn gesubsidieerd door de gemeente in de vorm van een bijdrage die HartveiligHardenberg levert en het ontzorgen van de eigenaren door HartveiligHardenberg. Dit houdt in dat HvH het contractbeheer voor het tienjarig onderhoudscontract en de verzekering doet. Daarnaast zorgt HartveiligHardenberg dat de AED’s aangemeld zijn en blijven bij het landelijke meldsysteem van HartslagNu, zodat bij een 112 melding voor een reanimatie ook de dichtstbijzijnde AED’s mee gealarmeerd worden”.

 

 

Meld je aan als hulpverlener 
Wel doet Jan Nieuwenhuis een dringend beroep op de bewoners en werknemers van de bedrijven die een reanimatiecertificaat hebben, zich als hulpverlener aan te meden bij HartslagNu.

inzamelingsactie Oud Lutten

Op zaterdag 6 juli werd in Oud Lutten geld ingezameld voor nieuwe AED’s door de plaatselijke buurtvereniging. Op de boerenmarkt was een kraampje ingericht waar men onder andere broodjes ei kon kopen en het aantal snoephartjes in een pot kon raden. De opbrengst wordt gebruikt voor de vervanging van de AED’s in de buurt die inmiddels bijna 10 jaar oud en aan vervanging toe zijn.

Is de AED bij u in de buurt ook aan vervanging toe en wilt u ook d.m.v. ludieke acties geldinzamelen? Wij kunnen u ondersteunen met foldermateriaal en aankleding voor een stand. Neem contact met ons op via: info@hartveilighardenberg.nl

Bezoek aan PB Rheezerveen/Heemserveen

Op woensdagavond 22 mei jl. bezochten wij op uitnodiging de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen-Heemserveen e.o. Vanuit beide partijen hebben wij allerhande informatie en vragen uitgewisseld. In het verleden waren er nog wat misverstanden over de alarmering en het het aangemeld zijn van de plaatselijke AED’s bij HarslagNu. Wij hebben kunnen bevestigen dat de drie AED’s die binnen het gebied van Rheezerveen-Heemserveen hangen, goed in het systeem staan.
Door de fusie met HartslagNu en HartveiligWonen zijn onvolkomenheden uit het verleden niet allemaal meer te achterhalen. Wel is het zo dat met het nieuwe systeem eventueel een proefalarm is te organiseren. Het bestuur van het plaatselijk belang onderneemt hier actie op.

Een ander punt wat aan de orde kwam in het gesprek was de vervanging van de AED’s. De AED’s in dit gebied zijn ongeveer 9 jaar oud en binnen afzienbare tijd aan vervanging toe. Een goede tip is om deze aanschaf gefaseerd uit te voeren i.v.m. spreiding van de kosten.
Ook kwamen de z.g. ‘grijze gebieden’, d.w.z. gebieden die niet gedekt zijn door een AED, ter sprake: dit is een punt van aandacht. In het gebied Rheezerveen-Heemserveen gaat het dan om de Rheezerveenseweg-Lentersdijk, einde Elfde wijk-Bouwmansweg en eind van de Elfde wijk. Wij hebben samen nagedacht of dit ook een actiepunt moet worden.

Nog een aandachtspunt was de straal waarin wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor de plattelandsgebieden is de straal van 750 meter rondom het slachtoffer waarin op dit moment wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De onderzoeksvraag hierbij is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, en niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand van 3 kilometer gesteld moet worden, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet zinvol is. Deze manier van alarmeren gaat naar verwachting het derde kwartaal van dit jaar in. Als het bestuur van het plaatselijk belang dit voor voor die tijd uitgebreider wil zien, zal het bestuur dit zelf moeten oppakken door handmatig wijzigingen door te laten voeren.

Een buurtbewoner heeft actief rondgevraagd of er belangstelling is voor een reanimatiecursus en dit is zeker het geval. Het bestuur van het plaatselijk belang zal dit gaan oppakken. Deze buurtbewoner wordt tevens contactpersoon en coördinator voor HartveiligHardenberg.

Het laatste punt wat werd besproken was het aanmelden bij HartslagNu. Mensen die al zijn aangemeld, moeten de datum van de herhalingscursus zelf wijzigen. Men blijft aangemeld tot na een jaar na het officieel verlopen van het certificaat, daarna wordt met automatisch op non-actief gezet.

Dit aanmelden en wijzigen kan via de website maar ook in de app. Dit is een belangrijk punt wat op iedere cursus (georganiseerd door Ranoo) genoemd zou moeten worden.

Samen zijn wij constructief bezig geweest om de veiligheid in de buurt te bespreken en waar het kan te verbeteren.

AED’s in een onverwarmde kast

Telkens tijdens of na een vorstperiode worden ons vragen gesteld over “onze” AED’s die buiten in een onverwarmde kast hangen. En terecht dat deze vragen worden gesteld! Immers: Een AED kan van levensbelang zijn en moet gewoon werken als het nodig is. Veel AED’S functioneren niet bij extreme temperaturen. Ook is het zo dat veel AED’s sowieso niet robuust genoeg zijn om buiten te hangen. Daarom hier een uitleg.

Stichting Hartveilig Hardenberg moest in 2007 een keuze maken voor een geschikte AED voor het beoogde netwerk. Naast prijs en kwaliteit van de AED was ook belangrijk dat er een dekkend netwerk gecreëerd diende te worden. Dat hield in dat er ook AED’s geplaatst moesten worden op plaatsen waar geen stroom voor handen was om een verwarmde kast te gebruiken. Een voorwaarde was dus dat de AED in enige mate tegen vorst zou kunnen. Het merk Lifepak was de enige die aan deze voorwaarde kon voldoen.

Onze leverancier AED Solutions/Rescuemate geeft hiervoor de volgende verklaring af:

In 2005 hebben wij, gezamenlijk met het Rode Kruis testen gedaan om te onderzoeken wat wel en niet kan qua vorst.
Hieruit is gebleken dat temperaturen tot -20 graden geen probleem zijn voor de werking van de AEDs, verder beneden -20 graden hebben we niet getest omdat dat nauwelijks relevant is in Nederland.
In het buitenland zijn ook ervaringsgegevens bekend van bijvoorbeeld Politie Troopers in Canada waar de AED in Politie auto’s  liggen, ook hier worden geen onregelmatigheden gemeld over de werking van de AEDs.
De fabrikant geeft veilige marges af waar wij in goed overleg met derden over hebben besloten deze op te rekken om onnodige kosten aan verwarmde buitenkasten te kunnen besparen en een oplossing te kunnen bieden in die gevallen waar een verwarmde kast niet mogelijk is.
Op dit moment zijn er vanaf 2005 duizenden AEDs buiten geplaatst van het merk Lifepak zonder noemenswaardige problemen. We kunnen dus met recht claimen dat Lifepak het enige merk is wat in Nederland zonder extra verwarmingselementen buiten geplaatst kan worden. Dit geldt zowel voor de AED als voor de elektroden.

Daarnaast hebben wij als stichting proeven gedaan met de elektroden. De elektroden van de Lifepak bleven bij -21 graden Celsius soepel en kleefden nog goed. Dit in tegenstelling tot  elektroden van sommige andere merken. Verder hebben we de praktijkervaring dat een AED bij -8 graden Celsius uit de kast is gehaald en prima zijn werk deed door een goede analyse te doen en 3 maal een stroomstoot af te geven.

Dit alles geldt uiteraard ook voor de nieuwe Physio-Control LIFEPAK CR2.

Stem op Stichting Hartveilig Hardenberg, elke seconde telt…

Stichting Hartveilig Hardenberg Hardenberg doet dit jaar mee aan de Rabobank Coöperatie Weken.
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken kunnen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische initiatieven die hun buurt versterken. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november.

Wij bieden als stichting financiële ondersteuning aan Plaatselijke Belangen, buurtverenigingen etc. om de aanschaf te realiseren van een AED en zo zorg te dragen voor een sluitend netwerk van AED’s om het leven te verduurzamen.

Vind u dit ook belangrijk? en bent u lid van de Rabobank? geef ons dan hier uw stem!

Herhalingscursus

We willen nogmaals de reanimatieherhalingscursus onder de aandacht brengen. Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen, om alle vaardigheden goed te geoefend te houden. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Het certificaat blijft weliswaar twee jaar geldig, maar de herhalingscursus moet toch echt jaarlijks worden gevolgd. De hulpverlener draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het volgen van de herhalingscursus en ook om deze datum aan te passen bij HartslagNu. De procedure hiervoor vind je hier. Als een certificaat verlopen is blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen op non-actief gezet, en dus niet meer mee gealarmeerd! Herhalingscursussen kunt u onder meer hier en hier volgen.