Uit het bestuur

5 nieuwe AED’s voor Sibculo

Vrijdag 16 april 2021 mochten we samen met Plaatselijk belang Sibculo maar liefst 5 nieuwe AED’s plaatsen in Sibculo. 3 ter vervanging van oude AED’s en 2 nieuwe. Laura Starrenburg van Plaatselijk belang Sibculo daarover:
“Aangezien het aanschaffen van de Aed’s erg duur is hebben wij de inwoners van het dorp via whatsapp, facebook en flyers benaderd om een financiële bijdrage te vragen.
Het dorp heeft hier echt super gehoor aangegeven. Sommige zelfs met een eigen ervaring. Wij zijn trots op alle inwoners die het mogelijk hebben gemaakt om i.p.v. 3 Aed’s er 5 te kunnen aanschaffen. We willen ook een aantal mensen/verenigingen/bedrijven bedanken:
Allereerst Elma Soeten die ons op de achtergrond geholpen heeft.
Wielertoerclub (WTC Vroomshoop), CNBS Windesheim, Dooze en Dorp, Autogarage Bakker, st. Klooster, Supermarkt Hendriks, Shantykoor,
H.H. Multidienst, Infra dienst, Schildersbedrijf Gerrit Beuving, plaatselijk belang Sibculo en een paar buurtverenigingen.”
HartveiligHardenberg is blij dat steeds meer plaatselijk belangen en buurtverenigingen bereid zijn het eigenaarschap van de AED’s in hun buurt op zich te nemen zodat de beschikbaarheid van een AED voor de toekomst is gewaarborgd. Zo maken we onze gemeente steeds meer hartveilig. Wilt u meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar info@hartveilighardenberg.nl

Wijk Marslanden plaatst vijfde AED

Woensdag 24 februari werd voor de wijk Marslanden een AED-paal geïnstalleerd door de gemeente Hardenberg en is de vijfde AED van Plaatselijk Belang de Marslanden in bedrijf genomen.

De AED-paal met de AED staat voorin bij binnenkomst van de wijk de Marslanden bij de straat Forestallee. De aanschaf van de AED werd mede mogelijk gemaakt door gemeentelijke AZC-omwonende subsidie en met medewerking van gemeentewerken openbare gebieden en PB de Marslanden in samenwerking met Stichting HartVeilig Hardenberg. Hiermee is de 130ste AED geplaatst die deel uitmaakt van een sluitend AED-netwerk binnen de gemeente Hardenberg. Een sluitend netwerk blijft belangrijk want elke seconde telt om een leven te redden.

 

Nieuwsbrief

Gelukkig nieuwjaar allemaal.

Het jaar 2020 was een bijzonder raar jaar, allemaal in de greep van het coronavirus.  In 2020 werden er geen bijeenkomsten gehouden. Hopelijk kunnen we in 2021 weer bijeenkomsten gaan houden.

  Vervanging van AED’s

In 2020 zijn we begonnen met het vervangen van de AED’s die al 10 jaar of ouder zijn. Dit jaar moeten er eigenlijk 52 AED’s vervangen worden. Dit zal niet lukken. De eerste AED’s zijn vervangen en ook zijn er een aantal nieuwe AED’s opgehangen in ons netwerk. Op dit moment zitten we nog maar op de helft. Dat er het aantal AED’s in de gemeente Hardenberg toeneemt, vinden wij als bestuur een goede zaak. Onze administratie om de eigenaren van de AED’s te achterhalen die vervangen moeten worden wordt steeds bijgewerkt en bijgehouden.

AED’s gaan gemiddeld 8 tot 10 jaar mee. Bij geen vervanging van de AED valt er een gat in ons dekkend netwerk. Dit is iets wat wij beslist niet willen. U kunt altijd contact met ons opnemen als er iets niet duidelijk is of als de vervanging een probleem gaat opleveren.

Coördinator van HartveiligHardenberg

HartveiligHardenberg heeft in de wijken en buurten toezichthouders voor de AED’s en ook coördinatoren. Onze coördinatoren zijn de ogen en oren in de buurten en wijken. Op onze site staat meer informatie, dat kun je hier vinden.

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg zoekt nog coördinatoren voor Kloosterhaar en Hardenberg. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Nieuw alarmnummer

 HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer: 097 00515 9109*

Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee. Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van jouw telefoon en geef het een afwijkende ringtone. Zo valt het extra op als je wordt opgeroepen. Het nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10!

Geldigheid van hulpverlener certificaten verdwijnt

Per 4 januari 2021 hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vind je in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop je de cursus hebt gevolgd. Op het moment dat je een reanimatietraining hebt gevolgd, voldoe je aan de eisen om goed te kunnen reanimeren. Hoelang je hierin bekwaam blijft, hangt af van hoe vaak je daadwerkelijk reanimeert of oefent. Dit is voor iedereen dus anders. Daarom hebben de Nederlandse Reanimatie Raad een de Europese Reanimatie Raad besloten geen geldigheid meer op de certificaten te zetten.

Het is belangrijk om gedurende het jaar korte opfriscursussen te volgen om je vaardigheden te trainen. De Nederlandse Reanimatie Raad raadt aan om in ieder geval elk jaar een opfristraining in de basale reanimatie te volgen. En elke twee jaar een opfristraining in gespecialiseerde reanimatie te volgen. Heeft er meer dan een jaar tussen gezeten? Dan is het noodzakelijk om weer een basistraining te volgen. In je HartslagNu-account vul je in tot wanneer je scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdata meer op de certificaten worden gezet, kun je de geldigheid met 1 jaar vooruitzetten vanaf je scholingsdatum. Dus volg je een cursus op 25 januari 2021, dan vul je bij HartslagNu in dat je scholing geldig is tot 25 januari 2022.

Tijdens deze coronacrisis is het lastig om een scholing te volgen. Daarom is besloten het beleid hierop tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing wordt actief gehouden in het oproepsysteem. Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind blijft.

Coronavirus: richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie

We zijn nog steeds in de ban van het coronavirus. Momenteel nemen de besmettingen weer toe. Bij elke reanimatie is het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

Kijk voor richtlijnen voor reanimatie op de site van HartslagNu, https://hartslagnu.nl/…/maatregelen-tegen-verspreiding-cor…/.

En niet vergeten, denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Regel nummer 1. 

Rabobank Club Support Weken

HartveiligHardenberg heeft meegedaan met Rabobank Club Support Weken. Stichting HartveiligHardenberg ontving een cheque van € 303,34. Iedereen hartelijk bedankt voor het uitbrengen van hun stem op Stichting HartveiligHardenberg. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

Bestuursleden gezocht

Het bestuur is met 4 personen eigenlijk te klein. Wij zijn op zoek naar nieuwe meedenkers. Lijkt het je wat neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.

Nieuwsbrief

Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, zou u dan willen mailen naar hartveilig@destuw.nl.

Wij wensen u een gezond en hartveilig 2021 toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting HartveiligHardenberg

HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer

HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer: 097 00515 9109*. Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee. Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van jouw telefoon en geef het een afwijkende ringtone. Zo valt het extra op als wij je oproepen.

Lees hoe je dat doet >

Waarom deze verandering?

De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Omdat de alarmering van HartslagNu automatisch gaat via een machine en zogenaamde ‘machine to humane communicatie is, moeten wij ons 06-nummer aanpassen naar een 097-nummer.

De overheid heeft deze 097-nummers ingevoerd, om ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers te houden voor reguliere mobiele telefonie.

* Het nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10!

Vervanging van de AED is noodzakelijk

Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn.  Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging.

Dit jaar moeten er 52 AED’s vervangen worden in de gemeente Hardenberg. Wij hebben afgelopen week weer 15 nieuwe AED’s binnen gekregen die we hadden besteld.

Ondertussen zijn er al twee oude AED’s vervangen. Nu de rest nog.

Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

 

Reanimatiecursus in gebouw ‘de Samenkomst’ Rheezerveen

Afgelopen zomer waren we als bestuur van HartveiligHardenberg uitgenodigd bij een bestuursvergadering van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen om de status van de AED’s die in deze buurtschap hangen te bespreken. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde of er genoeg hulpverleners opgeleid waren om de aanwezige AED’s te bedienen. De conclusie was dat ook daar nog wel wat verbetert kon worden, dus ging onze coördinator Anniek Altena voortvarend aan de slag.  Met een flyer en een artikel op de website van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen benaderde zij iedereen om een reanimatiecursus te gaan volgen.

26 november jongstleden was het zo ver: 16 mensen hadden zich aangemeld en volgden de basiscursus in gebouw ‘de samenkomst ‘. Deze cursus werd verzorgd door de stichting RANOO.

We hopen dat al deze mensen zich ook aanmelden bij HartslaNu zodat ook Rheezerveen/Heemserveen weer een stukje hartveiliger wordt.

HartslagNu aanwezig bij bijeenkomst hulpverleners en coördinatoren

Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst wat tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en sprak de hoop uit dat de vele vragen over allerlei zaken die de afgelopen tijd zijn gerezen, zouden worden beantwoord. Jan blikte terug op het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de oude AED’s, de keuze voor de nieuwe AED, de Lifepak CR2, de huidige dekkingsgraad van de AED’s in de gemeente Hardenberg, de procedure na gebruik van een AED, de alarmering via HartslagNu, de AVG-wet en de belemmering van deze wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Privacy wet AVG
Privacy is belangrijk, maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Alle vrijwilligers in de gemeente Hardenberg hebben een nieuwsbrief gehad met uitleg over de AVG-wet en de vraag om te reageren als met niet benaderd wilden worden door HartveiligHardenberg. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die op die manier toestemming hebben gegeven, staan geregistreerd bij HartveiligHardenberg.

Gastspreker
Als gastsprekers was Aart Bosmans van HartslagNu uitgenodigd. Aart  gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Hiermee is de alarmering circa 1 minuut sneller, dit 10% winst.
Op dit moment is de overevingskans bij een hartstilstand ongeveer 25%. Ook gaf Aart uitleg hoe een alarmering nu werkt en over de HartslagNu app.

Nieuw voorstel alarmering
Er is veel discussie geweest over de straal waarin nu wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor plattelandsgebieden is de straal van 750 meter waaarin wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De vraag hierbij gesteld is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand moet komen, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet meer zinvol is. Bovendien staat er in de
algemene voorwaarden omschreven dat het niet wenselijk is om met de auto ter plaatse te gaan. De bedoeling is dan ook zeker niet om de straal te vergroten en mensen vervolgens met de auto naar het reanimatieadres te laten rijden.
De verwachting is dat het nieuwe alarmeringsproces het derde kwartaal van dit jaar in kan gaan.

Reacties aanwezigen
Er kwamen vooral veel vragen over de alarmering. De meeste vragen werden naar tevredenheid beantwoord.

AED adoptieplan

Het AED-adoptieplan van de stichting Hartveilig Hardenberg is een ambitieus plan om de komen tot een stabiel en toekomstbestendig netwerk van altijd beschikbare AED’s in de gemeente Hardenberg.

De aanleiding voor dit plan is het kruispunt waarop de stichting in 2017 terecht is gekomen. Het eerste deel van de opdracht aan de stichting, het verwezenlijken van een dekkend netwerk van AED’s is nagenoeg gehaald. Met de huidige 100 AED’s is onze gemeente voor 75% afgedekt. Het vervolg van de opdracht, namelijk het onderhouden van het netwerk, vergt een eigen aanpak. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Daarna moet deze worden vervangen. Bij de vervanging van de reeds in het netwerk aanwezige AED’s treed dit plan in werking.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Hartstichting dat, ook al is er een 6 minutengrens opgezet, de feitelijke eerste AED schok pas gemiddeld na 9,5 minuten wordt toegediend. Om deze tijd te verkorten is het noodzakelijk het AED netwerk fijnmaziger te maken en het percentage opgeleide burgerhulpverleners te verhogen. Daarom vind HartveiligHardenberg het zinvol om het netwerk van 24/7 beschikbare AED’s te verfijnen. Wat betreft de beschikbare AED’s kan dit gerealiseerd worden door dit AED adoptieplan.

In de basis gaat het plan uit van de onderstaande manieren van adoptie:

  1. Burgers en bedrijven doen individueel als vrienden van HartveiligHardenberg een jaarlijkse donatie en adopteren daarmee een (deel van) een AED.
  2. Bedrijven maar ook burgers, individueel of in gezamenlijkheid in de vorm van plaatselijk belangen, buurtverenigingen e.d. financieren een via HartveiligHardenberg gekochte AED inclusief kast en onderhoudscontract. Hartveilig Hardenberg adopteert deze AED door een subsidie op de aanschaf en het onderhoudscontract te verstrekken, en de verzekering en de controle op het onderhoudscontract en de beschikbaarheid  op zich te nemen.
  3. HartveiligHardenberg adopteert AED’s van burgers of bedrijven die hun AED voor de gemeenschap beschikbaar willen stellen door middel van het leveren van een bijdrage in bijvoorbeeld de onderhoudskosten en/of de aanschaf van een buitenkast.

Een uitgebreide beschrijving van het AED adoptieplan inclusief alle mogelijkheden en voorwaarden kunt u hier downloaden.

Druk bezig met opnames voor promotiefilmpje

Afgelopen week is er druk gewerkt aan het promotiefilmpje van Stichting Hartveilig Hardenberg. Er zijn opnames gemaakt op het voetbalveld, bij een supermarkt en de Rabobank. Nu nog monteren en volgende week zal deze film gaan draaien. Ook benieuwd het het filmpje eruit ziet? Hou deze site in de gaten. Stem op ons tussen 1 en 15 november tijdens de Rabobank Coöperatie Weken.

U kunt  vijf keer stemmen, dus: gun ons twee stemmen, dan hebt u er nog 3 over.

 

 

Bijeenkomst voor de AED eigenaren

Donderdag 19 april werd er in Het Kronkelhonk in Slagharen een bijeenkomst gehouden voor de AED eigenaren uit de gemeente Hardenberg.

Er waren ongeveer 40 personen uitgenodigd waarvan er 8 personen gehoor hadden gegeven. Deze bijeenkomst was gepland om uitleg te geven over de vervanging van de eerste aangeschafte AED die aan vervanging toe zijn. En de stichting Hartveilig wil graag in kaart hebben wie de eigenaren zijn van de 101 AED’s die nu in de gemeente hangen. Tien jaar geleden had de stichting tot doel om Hardenberg Hartveilig te realiseren. Dit is gelukt, maar inmiddels zijn de eerste AERD aan vervanging toe.

De Stichting Hartveilig Hardenberg bestaat dit jaar 10 jaar. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijk Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van de vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis heette een ieder welkom en gaf een korte uitleg waarom deze bijeenkomst georganiseerd was.
Na een korte voorstelronde van de aanwezigen ging Jan verder met de uitleg.
Iedere AED voert zelftests uit, vaak dagelijks maar op zijn minst wekelijks. Ondanks dat de AED misschien nooit daadwerkelijk gebruikt is, is de AED dus jaar in jaar uit bezig om zichzelf te testen. Mede daarom zal de AED na verloop van tijd stuk gaan. De technische levensduur van een AED is afhankelijk van een aantal factoren. Tijd, temperatuur en vocht zijn van invloed op de AED. Tijd in de vorm van de zelftesten en het gebruik van de condensatoren die de stroom moeten leveren en tijd in de vorm van de stilstaande techniek. Een AED uit 2007 heeft de techniek van 10 jaar geleden en heeft alleen software-updates gehad. Vergelijk daarom een AED van 10 jaar oud eens met een computer van 10 jaar oud. Ook temperatuur en vocht zijn van invloed op de technische levensduur van de AED. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.
Tussendoor had men de gelegenheid om vragen te stellen.