Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst wat tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en sprak de hoop uit dat de vele vragen over allerlei zaken die de afgelopen tijd zijn gerezen, zouden worden beantwoord. Jan blikte terug op het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de oude AED’s, de keuze voor de nieuwe AED, de Lifepak CR2, de huidige dekkingsgraad van de AED’s in de gemeente Hardenberg, de procedure na gebruik van een AED, de alarmering via HartslagNu, de AVG-wet en de belemmering van deze wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Privacy wet AVG
Privacy is belangrijk, maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Alle vrijwilligers in de gemeente Hardenberg hebben een nieuwsbrief gehad met uitleg over de AVG-wet en de vraag om te reageren als met niet benaderd wilden worden door HartveiligHardenberg. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die op die manier toestemming hebben gegeven, staan geregistreerd bij HartveiligHardenberg.

Gastspreker
Als gastsprekers was Aart Bosmans van HartslagNu uitgenodigd. Aart  gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Hiermee is de alarmering circa 1 minuut sneller, dit 10% winst.
Op dit moment is de overevingskans bij een hartstilstand ongeveer 25%. Ook gaf Aart uitleg hoe een alarmering nu werkt en over de HartslagNu app.

Nieuw voorstel alarmering
Er is veel discussie geweest over de straal waarin nu wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor plattelandsgebieden is de straal van 750 meter waaarin wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De vraag hierbij gesteld is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand moet komen, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet meer zinvol is. Bovendien staat er in de
algemene voorwaarden omschreven dat het niet wenselijk is om met de auto ter plaatse te gaan. De bedoeling is dan ook zeker niet om de straal te vergroten en mensen vervolgens met de auto naar het reanimatieadres te laten rijden.
De verwachting is dat het nieuwe alarmeringsproces het derde kwartaal van dit jaar in kan gaan.

Reacties aanwezigen
Er kwamen vooral veel vragen over de alarmering. De meeste vragen werden naar tevredenheid beantwoord.

Leave a Comment