De eerste nieuwsbrief van 2019. De bedoeling is dat er ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
 • Druk jaar achter de rug
 • AVG-wetgeving
 • Rabobank Coöperatie Weken
 • Bijeenkomsten vervanging AED
 • Coördinatoren gezocht
 • Herhalingscursus

Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
Op woensdag 3 april is er een bijeenkomst gepland voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in:
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45, 7793 HP Hoogenweg. Aanvang: 20.00 uur 

Op het programma staat onder andere:

 • de vervanging van de AED
 • de keuze van de nieuwe
 • AED
 • Alarmering via HartslagNu en de AVG wet.
 • communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener.

Kortom een interessante avond staat op het programma.

Als gastspreker hebben we iemand van HartslagNu uitgenodigd. Die iets gaat vertellen over de veranderingen van het afgelopen jaar en de alarmering zoals die nu wordt gedaan. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, meld u zich dan voor maandag 1 april aan per mail aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523-267478.

Druk jaar achter de rug
Afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten bij Stichting HartveiligHardenberg. Het was een druk jaar. Op 31 december 2018 waren in de gemeente Hardenberg 101 AED’s geplaatst, zodat het oorspronkelijke doel van de stichting, het bouwen van een dekkend netwerk in de gemeente Hardenberg, zo goed als geslaagd is. Na herijking van de dekking blijkt dat er nog ongeveer 10 AED’s nodig zijn om heel Hardenberg honderd procent dekkend te maken. Er zijn ruim 1300 gecertificeerde en geregistreerde hulpverleners in de gemeente. In 2018 heeft het bestuur een begin gemaakt met het uitvoeren van het in 2017 geïntroduceerde AED-adoptieplan. In het kader daarvan zijn 4 AED’s die bij PKN-kerken binnen hingen naar buiten geplaatst zodat deze nu 24/7 beschikbaar zijn. HartveiligHardenberg heeft hiervoor de buitenkasten geleverd.

AVG-wetgeving
In 2018 zijn er een aantal inzetten geweest maar door de invoering van de AVG-wetgeving is Hartveilig Hardenberg verstoken gebleven van de juiste informatie via Hartslag Nu. Daardoor kon er geen officiële balans worden opgemaakt over aantal inzetten, opgeroepen hulpverleners en gebruikte AED’s. Hierover is in november 2018 tussen beide partijen uitvoerig gesproken. Intussen is er een samenwerkingsconvenant met HartslagNu getekend. Ook heeft HartveiligHardenberg een Privacyverklaring opgesteld, waardoor HartveiligHardenberg vanaf 2019 weer van informatie kan worden voorzien.

Rabobank Coöperatie Weken
HartveiligHardenberg heeft meegedaan met Rabobank Coöperatie Weken. Stichting HartveiligHardenberg ontving een cheque van maar liefst € 1.111,50. Daarnaast kreeg de stichting nog een bonus van €1000,- euro voor de beste video. Iedereen hartelijk bedankt voor het uitbrengen van hun stem op Stichting HartveiligHardenberg. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

Het bestuur is onveranderd en bestaat nog uit vier personen: Jan Nieuwenhuis, voorzitter; Peter van den Honert, penningmeester; Gea Wind, secretaris en Ina Timmer, pr. We zijn nog wel op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media. Lijkt het je wat neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.

Bijeenkomsten vervanging AED
Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd in Gramsbergen, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg/Heemse voor eigenaren en toezichthouders van de AED’s. Deze bijeenkomst waren gepland om uitleg te geven over de vervanging van de eerste aangeschafte AED die aan vervanging toe zijn. En de stichting Hartveilig wilde graag in kaart hebben wie de eigenaren zijn van de ruim 100 AED’s die nu in de gemeente hangen. Tien jaar geleden had de stichting tot doel om Hardenberg hartveilig te maken. Dit is gelukt, maar inmiddels zijn de eerste AED aan vervanging toe. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijk Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van de vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn. Ook voor de komende jaren zullen deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging. Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg zoekt nog coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Herhalingscursus
We willen nogmaals de herhalingscursus onder de aandacht brengen. Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Het certificaat blijft twee jaar geldig. Wel draagt iedereen zelf de verantwoordelijkheid om de herhalingscursus te volgen en deze datum aan te passen in HartslagNu.  De procedure hiervoor kun je hier vinden. Als een certificaat verlopen is, blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen, op non-actief gezet.

Leave a Comment