Op woensdagavond 22 mei jl. bezochten wij op uitnodiging de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen-Heemserveen e.o. Vanuit beide partijen hebben wij allerhande informatie en vragen uitgewisseld. In het verleden waren er nog wat misverstanden over de alarmering en het het aangemeld zijn van de plaatselijke AED’s bij HarslagNu. Wij hebben kunnen bevestigen dat de drie AED’s die binnen het gebied van Rheezerveen-Heemserveen hangen, goed in het systeem staan.
Door de fusie met HartslagNu en HartveiligWonen zijn onvolkomenheden uit het verleden niet allemaal meer te achterhalen. Wel is het zo dat met het nieuwe systeem eventueel een proefalarm is te organiseren. Het bestuur van het plaatselijk belang onderneemt hier actie op.

Een ander punt wat aan de orde kwam in het gesprek was de vervanging van de AED’s. De AED’s in dit gebied zijn ongeveer 9 jaar oud en binnen afzienbare tijd aan vervanging toe. Een goede tip is om deze aanschaf gefaseerd uit te voeren i.v.m. spreiding van de kosten.
Ook kwamen de z.g. ‘grijze gebieden’, d.w.z. gebieden die niet gedekt zijn door een AED, ter sprake: dit is een punt van aandacht. In het gebied Rheezerveen-Heemserveen gaat het dan om de Rheezerveenseweg-Lentersdijk, einde Elfde wijk-Bouwmansweg en eind van de Elfde wijk. Wij hebben samen nagedacht of dit ook een actiepunt moet worden.

Nog een aandachtspunt was de straal waarin wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor de plattelandsgebieden is de straal van 750 meter rondom het slachtoffer waarin op dit moment wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De onderzoeksvraag hierbij is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, en niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand van 3 kilometer gesteld moet worden, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet zinvol is. Deze manier van alarmeren gaat naar verwachting het derde kwartaal van dit jaar in. Als het bestuur van het plaatselijk belang dit voor voor die tijd uitgebreider wil zien, zal het bestuur dit zelf moeten oppakken door handmatig wijzigingen door te laten voeren.

Een buurtbewoner heeft actief rondgevraagd of er belangstelling is voor een reanimatiecursus en dit is zeker het geval. Het bestuur van het plaatselijk belang zal dit gaan oppakken. Deze buurtbewoner wordt tevens contactpersoon en coördinator voor HartveiligHardenberg.

Het laatste punt wat werd besproken was het aanmelden bij HartslagNu. Mensen die al zijn aangemeld, moeten de datum van de herhalingscursus zelf wijzigen. Men blijft aangemeld tot na een jaar na het officieel verlopen van het certificaat, daarna wordt met automatisch op non-actief gezet.

Dit aanmelden en wijzigen kan via de website maar ook in de app. Dit is een belangrijk punt wat op iedere cursus (georganiseerd door Ranoo) genoemd zou moeten worden.

Samen zijn wij constructief bezig geweest om de veiligheid in de buurt te bespreken en waar het kan te verbeteren.

Leave a Comment