Het AED-adoptieplan van de stichting Hartveilig Hardenberg is een ambitieus plan om de komen tot een stabiel en toekomstbestendig netwerk van altijd beschikbare AED’s in de gemeente Hardenberg.

De aanleiding voor dit plan is het kruispunt waarop de stichting in 2017 terecht is gekomen. Het eerste deel van de opdracht aan de stichting, het verwezenlijken van een dekkend netwerk van AED’s is nagenoeg gehaald. Met de huidige 100 AED’s is onze gemeente voor 75% afgedekt. Het vervolg van de opdracht, namelijk het onderhouden van het netwerk, vergt een eigen aanpak. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Daarna moet deze worden vervangen. Bij de vervanging van de reeds in het netwerk aanwezige AED’s treed dit plan in werking.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Hartstichting dat, ook al is er een 6 minutengrens opgezet, de feitelijke eerste AED schok pas gemiddeld na 9,5 minuten wordt toegediend. Om deze tijd te verkorten is het noodzakelijk het AED netwerk fijnmaziger te maken en het percentage opgeleide burgerhulpverleners te verhogen. Daarom vind HartveiligHardenberg het zinvol om het netwerk van 24/7 beschikbare AED’s te verfijnen. Wat betreft de beschikbare AED’s kan dit gerealiseerd worden door dit AED adoptieplan.

In de basis gaat het plan uit van de onderstaande manieren van adoptie:

  1. Burgers en bedrijven doen individueel als vrienden van HartveiligHardenberg een jaarlijkse donatie en adopteren daarmee een (deel van) een AED.
  2. Bedrijven maar ook burgers, individueel of in gezamenlijkheid in de vorm van plaatselijk belangen, buurtverenigingen e.d. financieren een via HartveiligHardenberg gekochte AED inclusief kast en onderhoudscontract. Hartveilig Hardenberg adopteert deze AED door een subsidie op de aanschaf en het onderhoudscontract te verstrekken, en de verzekering en de controle op het onderhoudscontract en de beschikbaarheid  op zich te nemen.
  3. HartveiligHardenberg adopteert AED’s van burgers of bedrijven die hun AED voor de gemeenschap beschikbaar willen stellen door middel van het leveren van een bijdrage in bijvoorbeeld de onderhoudskosten en/of de aanschaf van een buitenkast.

Een uitgebreide beschrijving van het AED adoptieplan inclusief alle mogelijkheden en voorwaarden kunt u hier downloaden.