Afgelopen zomer waren we als bestuur van HartveiligHardenberg uitgenodigd bij een bestuursvergadering van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen om de status van de AED’s die in deze buurtschap hangen te bespreken. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde of er genoeg hulpverleners opgeleid waren om de aanwezige AED’s te bedienen. De conclusie was dat ook daar nog wel wat verbetert kon worden, dus ging onze coördinator Anniek Altena voortvarend aan de slag.  Met een flyer en een artikel op de website van plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen benaderde zij iedereen om een reanimatiecursus te gaan volgen.

26 november jongstleden was het zo ver: 16 mensen hadden zich aangemeld en volgden de basiscursus in gebouw ‘de samenkomst ‘. Deze cursus werd verzorgd door de stichting RANOO.

We hopen dat al deze mensen zich ook aanmelden bij HartslaNu zodat ook Rheezerveen/Heemserveen weer een stukje hartveiliger wordt.