2017
Het jaar 2017 loopt ten einde. Er zijn in totaal dit jaar 22 alarmeringen geweest waarbij een van de AED’s die we onder onze hoede hebben, is mee gealarmeerd.

2017 was voor Stichting Hartveilig Hardenberg een bewogen jaar. We hebben  afscheid genomen van bestuurslid Didy Knaken, voorzitter Henk-Jan Kienhuis en secretaris Gerard Benjamins. Maar we mochten Gea Wind als secretaris en Peter van den Honert als penningmeester welkom heten als nieuwe bestuursleden. Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media.

Zinvolle bijeenkomst
Op 14 november was er een bijeenkomst voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in Het Gebouw te Hoogenweg. Ruim vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Te gast was Arjan Hanekamp van stichting HartslagNu. Het was een zeer zinvolle bijeenkomst. Het verslag hiervan is op deze website te vinden onder het kopje laatste nieuws.

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg is op zoek naar coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Hebt u belangstelling en wilt u ons helpen, meld u zich dan bij Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Toekomst
Het jaar 2018 wordt een druk jaar voor HvH. De eerste AED’s die tien jaar geleden via HartveiligHardenberg zijn gekocht, zijn binnenkort aan vervanging toe. Graag willen we de eigenaars van de AED’s hierover informeren. Binnenkort ontvangen alle toezichthouders, coördinatoren en eigenaren een brief met nodige informatie. Van sommige eigenaren hebben we niet meer het actuele adres omdat adressen van plaatselijk belangen nog wel eens wijzigen. Deze gegevens gaan wij proberen te achterhalen via de toezichthouders en coördinatoren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

In het kader hiervan gaan we ook in het voorjaar van 2018 een informatie-avond organiseren voor de toezichthouders en eigenaren van de AED’s die de komende tijd voor vervanging op het programma staan. Verder gaan we bezien of we naast ons huidige systeem van financiering een soort leaseconcept aan kunnen bieden, zodat het totale bedrag voor aanschaf en onderhoud niet in één keer opgehoest hoeft te worden.

Wat betreft het totale aantal AED’s  hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald maar er moeten eigenlijk nog enkele AED bijgeplaatst worden. Er zijn nog blinde vlekken in enkele gebieden. Als oplossing zou er rechtstreeks een AED bijgeplaatst kunnen worden. Een andere mogelijkheid is het AED-adoptieplan. Dit houdt in het naar buiten halen van AED’s van particulieren of bedrijven die nu nog binnen hangen. Dit AED adoptieplan wordt het komende jaar in werking gezet. Verder wil Hartveilig Hardenberg graag haar netwerk verfijnen. We willen de 6 minuten zone waarbinnen een AED beschikbaar is graag verfijnen naar 4 minuten. Ook hierbij kan het AED-adoptieplan behulpzaam zijn.

Kortom, genoeg te doen voor het komende jaar.

Het bestuur van HartveiligHardenberg wil iedereen die zich voor de stichting heeft ingezet hiervoor hartelijk bedanken en wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en een hartveilig 2018 toe.

Leave a Comment