Administrator

AED’s in een onverwarmde kast

Telkens tijdens of na een vorstperiode worden ons vragen gesteld over “onze” AED’s die buiten in een onverwarmde kast hangen. En terecht dat deze vragen worden gesteld! Immers: Een AED kan van levensbelang zijn en moet gewoon werken als het nodig is. Veel AED’S functioneren niet bij extreme temperaturen. Ook is het zo dat veel AED’s sowieso niet robuust genoeg zijn om buiten te hangen. Daarom hier een uitleg.

Stichting Hartveilig Hardenberg moest in 2007 een keuze maken voor een geschikte AED voor het beoogde netwerk. Naast prijs en kwaliteit van de AED was ook belangrijk dat er een dekkend netwerk gecreëerd diende te worden. Dat hield in dat er ook AED’s geplaatst moesten worden op plaatsen waar geen stroom voor handen was om een verwarmde kast te gebruiken. Een voorwaarde was dus dat de AED in enige mate tegen vorst zou kunnen. Het merk Lifepak was de enige die aan deze voorwaarde kon voldoen.

Onze leverancier AED Solutions/Rescuemate geeft hiervoor de volgende verklaring af:

In 2005 hebben wij, gezamenlijk met het Rode Kruis testen gedaan om te onderzoeken wat wel en niet kan qua vorst.
Hieruit is gebleken dat temperaturen tot -20 graden geen probleem zijn voor de werking van de AEDs, verder beneden -20 graden hebben we niet getest omdat dat nauwelijks relevant is in Nederland.
In het buitenland zijn ook ervaringsgegevens bekend van bijvoorbeeld Politie Troopers in Canada waar de AED in Politie auto’s  liggen, ook hier worden geen onregelmatigheden gemeld over de werking van de AEDs.
De fabrikant geeft veilige marges af waar wij in goed overleg met derden over hebben besloten deze op te rekken om onnodige kosten aan verwarmde buitenkasten te kunnen besparen en een oplossing te kunnen bieden in die gevallen waar een verwarmde kast niet mogelijk is.
Op dit moment zijn er vanaf 2005 duizenden AEDs buiten geplaatst van het merk Lifepak zonder noemenswaardige problemen. We kunnen dus met recht claimen dat Lifepak het enige merk is wat in Nederland zonder extra verwarmingselementen buiten geplaatst kan worden. Dit geldt zowel voor de AED als voor de elektroden.

Daarnaast hebben wij als stichting proeven gedaan met de elektroden. De elektroden van de Lifepak bleven bij -21 graden Celsius soepel en kleefden nog goed. Dit in tegenstelling tot  elektroden van sommige andere merken. Verder hebben we de praktijkervaring dat een AED bij -8 graden Celsius uit de kast is gehaald en prima zijn werk deed door een goede analyse te doen en 3 maal een stroomstoot af te geven.

Dit alles geldt uiteraard ook voor de nieuwe Physio-Control LIFEPAK CR2.

Vervangen en naar buiten halen

Donderdag 24 mei werd in Schuinesloot bij de familie Temmink. de eerste AED die 10 jaar geleden door Hartveilig Hardenberg is geplaatst, vervangen. Alwin te Rietstap verrichtte als nieuwe wethouder voor gezondheid en zorg zijn eerste officiële handeling. Hij plaatste samen met Alice Hilberdink (Streekbelang De Belte/Schuinesloot) en Hennie Rutgers de nieuwe AED, een Lifepak CR2.

Te Rietstap: “Dit is een hele mooie eerste handeling om te doen. Hopelijk is het niet nodig dat het apparaat gebruikt wordt, maar het is fantastisch dat het er is”. Hij feliciteerde Streekbelang De Belte /Schuinesloot voor de eerste nieuwe AED die nu in het dorp hangt en vindt het AED-project een prachtig initiatief. “Het is mooi zoals Stichting Hartveilig Hardenberg zich hiervoor inzet om de gemeente Hardenberg hartveilig te maken, maar vindt ook zeker dat hier ook een taak voor de gemeente is weggelegd”, aldus Te Rietstap.

De Stichting Hartveilig Hardenberg werd in 2007 opgericht met het doel Hardenberg hartveilig te maken met een dekkend netwerk van 100 AED’s en 1000 gecertificeerde hulpverleners. Dit doel is bereikt en nu komt de tweede fase eraan. De vervanging van de eerst geplaatste AED’s. Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.

Alwin te Rietstap:” Een actief AED-beleid zoals dat 2007 ingezet is, past goed in het gezondheidsbeleid van de gemeente. Daar hoort ook vervanging bij. Mede door de stichting Hartveilig Hardenberg moet het mogelijk gemaakt worden om onmiddellijk te kunnen handelen als door een acute hartstilstand een leven op het spel staat. Vanuit ons subsidiebeleid kunnen wij de stichting prima helpen om mensenlevens te redden met AED-apparatuur die aan de nieuwste eisen voldoen”.

Namens fabrikant AED Solutions waren Maurice Volleberg en Jeroen Henderikx aanwezig om uitleg te geven over de nieuwe Lifepak CR2. Maurice Volleberg: “Wij rusten onze Lifepacks CR2 onder andere uit met een volwassenen-kind knop, met het snel uitvoeren van een analyse, met energielevering voor een volautomatische schok tot 360J en met duidelijk stemaanwijzingen en stap-voor-stap instructies”.

Hennie Rutgers, inwoonster van Schuinesloot, heeft zich tien jaar geleden sterk gemaakt voor de aanschaf van drie AED’s in het dorp. Door haar inzet werden de benodigde financiële middelen ingezameld. Ook nu had Hennie ervoor gezorgd dat de eerste AED vervangen kon worden door sponsoring van Stichting Ranoo. Hennie: “Met de stichting RANOO (Reanimatie en AED NoordOost Overijssel) verzorgen wij inmiddels lessen en cursussen in het Vechtdalgebied en in een wijde kring rondom Hardenberg. We zijn reanimatiepartner van de Hartstichting dus gecertificeerd om reanimatielessen te mogen geven”.

Een ander doel wat stichting Hartveilig Hardenberg zich zelf heeft gesteld, is het verfijnen van dat zelfde netwerk. De ambitie is om het netwerk  van 6 minuten dekkend, te brengen tot een netwerk van 4 minuten dekkend. Hartveilig Hardenberg gaat daar voor actief op zoek naar middelen om dit te realiseren. Daarom heeft de stichting het AED adoptieplan gelanceerd. In dat plan zijn een aantal ideeën opgenomen. Een van die ideeën is, om te proberen AED’s die reeds aanwezig zijn bij bedrijven en instanties, maar binnen hangen, naar buiten te halen. De stichting kan dan bemiddelen in de aanschaf van een al dan niet verwarmde buitenkast, zodat de AED 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar is voor de gemeenschap.

De eerste AED die op deze manier naar buiten is gehaald, is de AED van het kerkgebouw “de Opgang”, in Radewijk. Hier hangt een speciaal verhaal aan. Het gebeurde vorig jaar dat bij een alarmering hier in de buurt, wel hulpverleners, maar geen AED werd mee gealarmeerd. De kans dat dat gebeurt is uiterst klein, maar omdat er hier in dit landelijke en uitgestrekte gebied maar 1 AED hing, was dat mogelijk. Hartveilig Hardenberg is samen met de gemeenschap in Radewijk direct op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem, Die oplossing is gevonden in het naar buiten halen van de AED van de Opgang. Daarvoor heeft stichting Hartveilig Hardenberg bemiddeld in het aanschaffen van een buitenkast met verwarming, en daar namens de gemeente Hardenberg een subsidie op mogen geven. Omdat het college van B&W nauw betrokken is bij de stichting Hartveilig Hardenberg, en dus ook bij de bekostiging van deze kast, was ook hier wethouder Alwin te Rietstap aanwezig om de officiële handeling te verrichten.

  

vervanging AED’s

Donderdag 24 mei om 11.00 uur wordt de eerste AED vervangen in Schuinesloot bij de familie Temmink. De nieuwe AED is een LIFEPAK CR2. Alwin te Rietstap zal als nieuwe wethouder voor gezondheid en zorg zijn de eerste officiële handeling verrichtten door deze AED officieel te overhandigen aan Plaatselijk Belang Schuinesloot. Meer informatie over de nieuwe AED kunt u hier vinden.

Daarna wordt ’s middags om 14.00 uur in Radewijk bij kerkgebouw “de Opgang” een binnen AED naar buiten geplaatst. Dit gebeurt op initiatief van de gemeenschap Radewijk i.s.m. Hartveilig Hardenberg om het netwerk AED’s fijnmaziger te maken. Ook hier zal wethouder te Rietstap de officiële handeling verrichten.

Bijeenkomst voor de AED eigenaren

Donderdag 19 april werd er in Het Kronkelhonk in Slagharen een bijeenkomst gehouden voor de AED eigenaren uit de gemeente Hardenberg.

Er waren ongeveer 40 personen uitgenodigd waarvan er 8 personen gehoor hadden gegeven. Deze bijeenkomst was gepland om uitleg te geven over de vervanging van de eerste aangeschafte AED die aan vervanging toe zijn. En de stichting Hartveilig wil graag in kaart hebben wie de eigenaren zijn van de 101 AED’s die nu in de gemeente hangen. Tien jaar geleden had de stichting tot doel om Hardenberg Hartveilig te realiseren. Dit is gelukt, maar inmiddels zijn de eerste AERD aan vervanging toe.

De Stichting Hartveilig Hardenberg bestaat dit jaar 10 jaar. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijk Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van de vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis heette een ieder welkom en gaf een korte uitleg waarom deze bijeenkomst georganiseerd was.
Na een korte voorstelronde van de aanwezigen ging Jan verder met de uitleg.
Iedere AED voert zelftests uit, vaak dagelijks maar op zijn minst wekelijks. Ondanks dat de AED misschien nooit daadwerkelijk gebruikt is, is de AED dus jaar in jaar uit bezig om zichzelf te testen. Mede daarom zal de AED na verloop van tijd stuk gaan. De technische levensduur van een AED is afhankelijk van een aantal factoren. Tijd, temperatuur en vocht zijn van invloed op de AED. Tijd in de vorm van de zelftesten en het gebruik van de condensatoren die de stroom moeten leveren en tijd in de vorm van de stilstaande techniek. Een AED uit 2007 heeft de techniek van 10 jaar geleden en heeft alleen software-updates gehad. Vergelijk daarom een AED van 10 jaar oud eens met een computer van 10 jaar oud. Ook temperatuur en vocht zijn van invloed op de technische levensduur van de AED. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.
Tussendoor had men de gelegenheid om vragen te stellen.

vervanging AED’s

De AED is 16 jaar geleden in Nederland  introduceert.  In die tijd heeft de techniek, ook die van AED’s, niet stil gestaan. Er zijn intussen diverse verbeteringen aangebracht en hulpmiddelen ontwikkeld om tijdens een inzet  de hulpverlener bij te staan en de kans op een succesvolle reanimatie te vergroten. Zo zijn er modellen met “reanimatie feedback”, hierbij geeft de AED aan of de reanimatie goed wordt uitgevoerd en waar het eventueel beter kan. Ook is tegenwoordig vaak een metronoom in een AED aanwezig  om de hulpverlener te helpen met het juiste reanimatie tempo.

Vervangen
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Iedere AED heeft een zelftest, vaak dagelijks maar op zijn minst wekelijks. Ondanks dat de AED misschien nooit daadwerkelijk gebruikt is, is de AED dus jaar in jaar uit bezig om zichzelf te testen. Daarom moet de batterij na een vastgestelde periode vervangen worden en zal de AED na verloop van tijd stuk gaan. De technische levensduur van een AED is afhankelijk van een aantal factoren. Tijd, temperatuur en vocht zijn van invloed op de AED. Tijd in de vorm van de zelftesten en het gebruik van de condensatoren die de stroom moeten leveren en tijd in de vorm van de stilstaande techniek. Een AED uit 2007 heeft de techniek van 10 jaar geleden en heeft alleen software-updates gehad. Vergelijk de AED van 10 jaar oud daarom eens met een computer van 10 jaar oud. Ook temperatuur en vocht zijn van invloed op de technische levensduur van de AED. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.

De stichting HartveiligHardenberg bestaat dit jaar 10 jaar. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s. Dat betekent dat de eerste AED’s aan vervanging toe zijn. Immers: de technische levensduur van een AED is maximaal ongeveer 10 jaar. De stichting heeft onderhoudscontracten afgesloten voor in totaal 10 jaar voor een AED en de theoretische afschrijvingstermijn is ook gesteld op 10 jaar. Inmiddels is de eerste AED afgekeurd en is aan vervanging toe.

Eigenaren
Stichting HartveiligHardenberg gaat in de komende tijd de eigenaren van de AED’s benaderen om te overleggen over de vervanging. Die eigenaren zijn in de regel bedrijven, buurtverenigingen of plaatselijk belangenverenigingen. Uiteraard doet de stichting haar uiterste best om een financiële bijdrage te leveren bij vervanging. Bent u eigenaar van een AED die via HartveiligHardenberg is aangeschaft en heb u vragen over uw AED, schroom dan niet en neem contact met ons op. U kunt ons altijd bereiken op telefoonnummer 0523-745250 of via info@hartveilighardenberg.nl

2017

2017
Het jaar 2017 loopt ten einde. Er zijn in totaal dit jaar 22 alarmeringen geweest waarbij een van de AED’s die we onder onze hoede hebben, is mee gealarmeerd.

2017 was voor Stichting Hartveilig Hardenberg een bewogen jaar. We hebben  afscheid genomen van bestuurslid Didy Knaken, voorzitter Henk-Jan Kienhuis en secretaris Gerard Benjamins. Maar we mochten Gea Wind als secretaris en Peter van den Honert als penningmeester welkom heten als nieuwe bestuursleden. Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media.

Zinvolle bijeenkomst
Op 14 november was er een bijeenkomst voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in Het Gebouw te Hoogenweg. Ruim vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Te gast was Arjan Hanekamp van stichting HartslagNu. Het was een zeer zinvolle bijeenkomst. Het verslag hiervan is op deze website te vinden onder het kopje laatste nieuws.

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg is op zoek naar coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Hebt u belangstelling en wilt u ons helpen, meld u zich dan bij Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Toekomst
Het jaar 2018 wordt een druk jaar voor HvH. De eerste AED’s die tien jaar geleden via HartveiligHardenberg zijn gekocht, zijn binnenkort aan vervanging toe. Graag willen we de eigenaars van de AED’s hierover informeren. Binnenkort ontvangen alle toezichthouders, coördinatoren en eigenaren een brief met nodige informatie. Van sommige eigenaren hebben we niet meer het actuele adres omdat adressen van plaatselijk belangen nog wel eens wijzigen. Deze gegevens gaan wij proberen te achterhalen via de toezichthouders en coördinatoren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

In het kader hiervan gaan we ook in het voorjaar van 2018 een informatie-avond organiseren voor de toezichthouders en eigenaren van de AED’s die de komende tijd voor vervanging op het programma staan. Verder gaan we bezien of we naast ons huidige systeem van financiering een soort leaseconcept aan kunnen bieden, zodat het totale bedrag voor aanschaf en onderhoud niet in één keer opgehoest hoeft te worden.

Wat betreft het totale aantal AED’s  hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald maar er moeten eigenlijk nog enkele AED bijgeplaatst worden. Er zijn nog blinde vlekken in enkele gebieden. Als oplossing zou er rechtstreeks een AED bijgeplaatst kunnen worden. Een andere mogelijkheid is het AED-adoptieplan. Dit houdt in het naar buiten halen van AED’s van particulieren of bedrijven die nu nog binnen hangen. Dit AED adoptieplan wordt het komende jaar in werking gezet. Verder wil Hartveilig Hardenberg graag haar netwerk verfijnen. We willen de 6 minuten zone waarbinnen een AED beschikbaar is graag verfijnen naar 4 minuten. Ook hierbij kan het AED-adoptieplan behulpzaam zijn.

Kortom, genoeg te doen voor het komende jaar.

Het bestuur van HartveiligHardenberg wil iedereen die zich voor de stichting heeft ingezet hiervoor hartelijk bedanken en wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en een hartveilig 2018 toe.

Herhalingscursus

We willen nogmaals de reanimatieherhalingscursus onder de aandacht brengen. Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen, om alle vaardigheden goed te geoefend te houden. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Het certificaat blijft weliswaar twee jaar geldig, maar de herhalingscursus moet toch echt jaarlijks worden gevolgd. De hulpverlener draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het volgen van de herhalingscursus en ook om deze datum aan te passen bij HartslagNu. De procedure hiervoor vind je hier. Als een certificaat verlopen is blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen op non-actief gezet, en dus niet meer mee gealarmeerd! Herhalingscursussen kunt u onder meer hier en hier volgen.

Succesvolle bijeenkomst hulpverleners

Jaarlijkse bijeenkomst
Stichting Hartveilig Hardenberg hield op dinsdag14 november een bijeenkomst voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in Het Gebouw te Hoogenweg. Ruim vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Te gast was Arjan Hanekamp van stichting HartslagNu.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Ilona Mikes en Sandra van Esveld uit Valthermond. Zij zijn bezig om Valthermond ook hartveilig te krijgen door middel van een wervingscampagne voor een AED netwerk in Valthermond.

Uitbreiding bestuur
De voorzitter gaf aan dat 2017 voor Hartveilig Hardenberg een bewogen jaar is geweest. Drie bestuursleden hebben afscheid genomen dit jaar. Er is afscheid genomen van Didy Knaken, Henk-Jan Kienhuis en Gerard Benjamins. Gelukkig hebben Gea Wind als secretaris en Peter van den Honert als penningmeester zitting genomen in het bestuur. Verder zijn er een aantal vacatures. Het bestuur is op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media.

Alarmeringen
Er zijn in totaal tot nu toe dit jaar 22 alarmeringen geweest, te weten: 5 in Dedemsvaart, 2 in de Krim, 6 in Hardenberg, 1 in Slagharen, 1 in Balkbrug, 1 in Mariënberg, 1 in Rheeze, 1 in Hoogenweg, 1 in Radewijk, 1 in Bruchterveld, 1 in Lutten en 1 in Heemse.

Toekomst
Wat betreft het aantal AED’s  hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald maar er moeten eigenlijk nog enkele AED bijgeplaatst worden. Vooral in de gebieden De Maat/Kievitshaar; Kolenbranderbos; Collendoorn; Radewijk en Balderhaar zijn nog ‘blinde vlekken”. Van de 28.870 adressen in onze gemeente vallen 1.271 buiten de dekking.  Dit is 22,7%. Als oplossing zou er rechtstreeks een AED bijgeplaatst kunnen worden. Deze zal wel gefinancierd moeten worden door bijvoorbeeld een buurtvereniging of plaatselijk belang. Een andere mogelijkheid is het AED adoptieplan. Dit houdt in het naar buiten halen van AED’s van particulieren of bedrijven die nu nog binnen hangen. Hartveilig Hardenberg zou de AED-eigenaren kunnen ‘ontzorgen’ door bijvoorbeeld het regelen van de verzekering en het onderhoud en/of het declareren van de gebruikskosten bij de ambulancedienst. Hiervoor zullen we meer mensen moeten betrekken bij de uitvoering. Uitgebreid informatie over het adoptieplan vindt u binnenkort op deze site.

Verder wil Hartveilig Hardenberg graag haar netwerk verfijnen. Ze wil de 6 minuten zone waarbinnen een AED beschikbaar is verfijnen naar 4 minuten. Ook hierbij kan het AED adoptieplan behulpzaam zijn.

HartslagNu
Arjan Hanekamp van HartslagNu sprak na de pauze over de alarmeringsprocedure.

* Er komt per 2018 één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Alle meldkamers ambulancezorg zullen in de loop van 2018 gebruik maken van dit systeem. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en efficiënt gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn.
* Tip: Zet het vaste alarmeringsnummer in je telefoon en koppel er een aparte ringtoon aan. Het nummer is +31642500349.
* Als er iets misgaat met het oproepen van hulpverleners, of mee alarmeren van AED’s , meld dit dan AUB bij Hartveilig Hardenberg.

* Ook kinderen kunnen gereanimeerd worden met de aanwezige AED’s van Hartveilig Hardenberg. De elektroden moeten dan geplakt worden  op de borst en de rug van het slachtoffer.
* Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen. Het certificaat blijft twee jaar geldig. Wel draagt iedereen zelf de verantwoordelijkheid om de herhalingscursus te volgen en deze datum aan te passen in HartslagNu.  De procedure hiervoor kun je hier vinden. Als een certificaat verlopen is blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen op non-actief gezet.

Rondvraag
Vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen:

*vraag: Wat gebeurt er met een alarmering buiten de cirkel? antwoord: Op de rand van de cirkel doet mee en wordt gealarmeerd, buiten de cirkel doet niet mee.
*Opmerking: misschien een idee om tijdens een herhalingscursus gezamenlijk de gegevens in te vullen voor HartslagNu of een extra aandachtspunt meegeven?
*Vraag:Hoe zit het met het protocol Niet-reanimeren? antwoord: Een verklaring van een patiënt is voldoende. Kom je er tijdens het reanimeren achter dat patiënt niet gereanimeerd wil worden mag je stoppen.
*Vraag: kan een reanimatiecursus gekoppeld worden aan het Rode Kruis en EHBO en de eventuele herhalingscursus ook? Antwoord: Er is een beweging gaande om het reanimatiecertificaat landelijk te gaan registreren. Als dat zo ver is zou dit ook gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld de database van HartslagNu.
*Vraag:  Is het mogelijk om met een deskundige een bijeenkomst te organiseren voor uitleg en werking van de AED? Antwoord: Hartveilig Hardenberg is bereid te komen bij buurverenigingen, plaatselijk belang, etc  om uitleg te geven over de AED. In oud-Bergentheim maken ze hier al gebruik van en dit wordt als prettig ervaren.
*Vraag: Er zijn donatieformulieren ingevuld tijdens de Nationale Veiligheidsdag in 2015. Gebeurd hier nog wat mee? Antwoord: Ja, dit punt wordt meegenomen door het bestuur Hartveilig Hardenberg.
*Vraag: Kan de bijeenkomst volgend jaar ook en keer op een andere locatie gehouden worden, meer richting Dedemsvaart? Antwoord: Bestuur neemt dit mee.

Sluiting
De voorzitter sloot de avond af en bedankte iedereen voor zijn/haar komst. Er kon nog gebruik gemaakt worden van een hapje en drankje en iedereen kreeg een presentje mee gesponsord door Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in november 2018. Locatie en datum wordt ter zijnde tijd bekend gemaakt.

Hartveilig Hardenberg is op zoek naar Coördinatoren:
HartveiligHardenberg  zoekt nog coördinatoren voor de volgende gebieden:  Sibculo, Marslanden en Slagharen.
Hebt u belangstelling dan kunt u zich melden bij Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

De presentatie die deze avond is gebruik kunt u hier downloaden: bijeenkomst 2017


 

 

 

 

HartveiligWonen en HartslagNu slaan handen ineen


 

Eén nieuw landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie

HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Alle meldkamers ambulancezorg zullen in de loop van 2018 gebruik maken van dit systeem. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en efficiënt gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn. Lees hier verder.

 

Jaarlijkse bijeenkomst hulpverleners

Dinsdag 14 november houden wij onze jaarlijkse bijeenkomt voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in de gemeente Hardenberg in Het Gebouw, Hoogenweg 45 te Hoogenweg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Die avond zal het bestuur de plannen voor de toekomst presenteren. Te gast is Arjan Hanekamp van de stichting HartslagNu die komt vertellen over de alarmeringsprocedure. Ook is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Wil je deze avond bijwonen meld je dan even aan via hartveilig@destuw.nl.