laatste nieuws

Sibculo weer Hart Veilig door vijf AED’s

Vrijdag 16 april werd er in Sibculo bij de Spartelvijver een AED opgehangen. Jan Nieuwenhuis van Stichting Hartveilig Hardenberg overhandigde aan Laura Starrenburg de eerste van de vijf AED’s.

 

Laura Starrenburg heeft samen met Thea Beuving van plaatselijk belang Sibculo een sponsoractie op touw gezet om geld in te zamelen voor vernieuwde AED. Ook Ramona Leus heeft geholpen met de AED’s.

“Na 10 jaar moesten de AED’s in het dorp vervangen worden. Aangezien het aanschaffen van een AED erg duur is hebben wij de inwoners van het dorp weten te bereiken door via whatsapp, facebook en flyers om een financiële bijdrage te vragen. Het dorp heeft hier echt super gehoor aangegeven. Sommige zelfs met een eigen ervaring. Natuurlijk hoopt niemand ooit een AED nodig te hebben maar mocht het wel nodig zijn dan telt elke minuut. Wij zijn trots op alle inwoners die het mogelijk hebben gemaakt om in plaats van drie AED’s er vijf te kunnen aanschaffen. Wij zouden iedereen wel persoonlijk willen bedanken maar dat lukt helaas niet. Wel willen wij via deze weg toch een aantal mensen/verenigingen/bedrijven bedanken.

Allereerst Elma Soeten die ons op de achtergrond geholpen heeft. Wielertoerclub (WTC Vroomshoop), CNBS Windesheim, Dooze en Dorp, Autogarage Bakker, st. Klooster, Supermarkt Hendriks, Shantykoor, H.H. Multidienst, Infra dienst, Schildersbedrijf Gerrit Beuving, Plaatselijk Belang Sibculo en een paar buurtverenigingen”, aldus Laura. “Echt ons hele dorp heeft ervoor gezorgd dat wij nu weer Hart Veilig zijn”.

Locaties AED

De AED’s hangen op de volgende locaties: Autogarage Bakker, Spartelvijver, MFC de Horst, CNBS Windesheim en bij het Museum. “Wij zijn vorig jaar in augustus/september al begonnen met het uitzoeken van welke AED wij zouden aanschaffen en waar ze kwamen te hangen. Wij hopen dat deze AED’s de komende 10 jaar niet gebruikt hoeven te worden. Nogmaals iedereen enorm bedankt voor jullie bijdrage”, vervolgd Laura.

.

Ook de gemeente Hardenberg wordt bedankt voor de medewerking en het mogelijk maken tot aanschaf van de AED’s door het verlenen van de subsidie.

Controleer de AED extra met extreem winterweer

Hoewel onze AED’s tegen een stootje kunnen en ook tegen een redelijke vorst, is het natuurlijk altijd verstandig voor de toezichthouder van een AED, de AED een keer extra te controleren. Vooral met extreem weer zoals jachtsneeuw en langdurige vorstperiodes is het goed om de AED goed in de gaten te houden. Hangt de AED bijvoorbeeld pal in de oostenwind of op een punt waar jachtsneeuw de kast kan binnendringen, is het goed om wat extra maatregelen te treffen. Zo zou je bijvoorbeeld de AED in de kast in een oude deken of wat isolatiemateriaal kunnen wikkelen. Zo geef je de AED wat extra bescherming.

Controleer ook na de extreme periode de AED een keer extra. Mochten er vragen of problemen zijn, kun je altijd bellen naar 0523-745250.

De wijk Marslanden weer een AED rijker

De wijk de Marslanden in Hardenberg is weer een AED rijker. In samenwerking met Stichting Hartveilig Hardenberg heeft Plaatselijk Belang zaterdag 5 december één nieuwe AED opgehangen bij De Schoutenhof.

Er waren slechts twee AED’s aanwezig in de wijk de Marslanden en deze worden binnenkort vervangen door nieuwe AED’s. Omdat de wijk steeds groter wordt en een goede dekking te realiseren in deze wijk wordt het aantal de komende tijd uitgebreid tot vijf AED’s.

Dit geheel wordt ook mede mogelijk gemaakt door gemeente Hardenberg en omwonende budget AZC.

Nieuwe AED geplaatst in Slagharen

Maandag 2 november is er door Streekbelang De Belt- Schuinesloot samen met Stichting Hartveilig Hardenberg de nieuwe AED geplaatst aan de Braambergerweg 20 te Slagharen. Ook zijn er i.v.m. levensduur 2 AED’s vernieuwd aan de Schuineslootweg 2 en 148. Door het aanschaffen van een extra AED is de streek van De Belte / Schuinesloot nu helemaal gedekt. Dit alles is tot stand gekomen door de gulle giften van de inwoners, bedrijven en ondernemers van De Belte / Schuinesloot.

HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer

HartslagNu heeft een nieuw alarmeringsnummer: 097 00515 9109*. Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee. Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van jouw telefoon en geef het een afwijkende ringtone. Zo valt het extra op als wij je oproepen.

Lees hoe je dat doet >

Waarom deze verandering?

De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten. Omdat de alarmering van HartslagNu automatisch gaat via een machine en zogenaamde ‘machine to humane communicatie is, moeten wij ons 06-nummer aanpassen naar een 097-nummer.

De overheid heeft deze 097-nummers ingevoerd, om ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers te houden voor reguliere mobiele telefonie.

* Het nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10!

Vervanging van de AED is noodzakelijk

Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn.  Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging.

Dit jaar moeten er 52 AED’s vervangen worden in de gemeente Hardenberg. Wij hebben afgelopen week weer 15 nieuwe AED’s binnen gekregen die we hadden besteld.

Ondertussen zijn er al twee oude AED’s vervangen. Nu de rest nog.

Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

 

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

 

 

 

Covid-19 richtlijn

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
  • Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen

Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen

Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker

Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:

  • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
  • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
  • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

 

Nieuwsbrief april

De nieuwsbrief voor april is klaar. Met hierin de onderwerpen:

-Het coronavirus

-Alarmeringsstraal is gewijzigd

-Vervanging AED

-Bestellen van tye-rips

-Jaarlijkse bijeenkomst

 

Corona

Er zijn tijdelijk nieuwe richtlijnen voor reanimatie in verband met het coronavirus, kijk op https://hartslagnu.nl/…/maatregelen-tegen-verspreiding-cor…/.

En niet vergeten, denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Regel nummer 1.

 

 

 

Alarmeringsstraal is gewijzigd

Er wordt nu gewerkt met een nieuwe variabele alarmeringsstraal. De nieuwe wijze van alarmeren zorgt ervoor dat er een betere inzet van burgerhulpverleners is voor zowel de stad als voor de buitengebieden.  Hierbij uitgaande van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf burgerhulpverleners en twee AED’s zo snel mogelijk ter plaatse zijn. De alarmeringsstraal is nu vastgesteld op basis van een maximale straal van 2 km; het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100) en het aantal AED’s binnen een gebied (maximaal 3). Daarnaast worden   vrijwilligers die binnen 150 meter van het slachtoffer zijn direct naar het slachtoffer gestuurd, omdat het belangrijk is dat er ook direct gestart wordt met het geven van hartmassage.

 

AED kasten met sticker en tye-rips

De AED kasten waarvan de letters niet meer zichtbaar zijn worden opnieuw voorzien van een sticker voor de duidelijkheid en herkenbaarheid. Toezichthouders kunnen dit melden als op de kast de letters AED niet meer zichtbaar zijn via hartveilig@destuw.nl. Toezichthouders kunnen tye-rips bestellen bij de Stuw of mailen naar hartveilig@destuw.nl.

 

 

 

Vervanging van AED’s

Stichting HartveiligHardenberg houdt zich bezig met het vormen en in stand houden van een dekkend netwerk van 24/7 beschikbare AED’s in de hele gemeente Hardenberg. Op dit moment zijn ongeveer 120 AED’s via onze stichting aangeschaft en in ons beheer. Deze AED’s staan veelal op naam van buurtverenigingen of plaatselijk belangen, die daarmee feitelijk ook eigenaar zijn. De eerste AED’s zijn in 2008 door HartveiligHardenberg aangeschaft. AED’s gaan gemiddeld 8 tot 10 jaar mee. We zijn dan ook druk bezig met het vervangen van de eerste AED’s. Voor veel ‘eigenaren’ komt deze actie nogal onverwacht. Omdat HartveiligHardenberg altijd streefde naar maximale ‘ontzorging’ van de eigenaren van de AED’s en daarbij helaas niet altijd maximaal gecommuniceerd heeft, weten sommige huidige besturen zelfs niet eens dat ze eigenaar van een AED zijn. Er is dus ook in de afgelopen jaren vaak geen buffer opgebouwd om de AED te vervangen. Er moeten dit jaar 43 AED vervangen worden, waarvan er 14 AED’s nijpend zijn. Deze ‘eigenaren’ zullen een brief ontvangen met de mededeling dat hun huidige AED vervangen dient te worden. Bij geen vervanging van de AED valt er een gat in ons dekkend netwerk. Dit is iets wat wij beslist niet willen.  U kunt altijd contact met ons opnemen als er iets niet duidelijk is of als de vervanging een probleem gaat opleveren.

 

Jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld

Door het coronavirus wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor hulpverleners/ coördinatoren uitgesteld. Hopelijk kunnen we dit najaar nog een bijeenkomst houden, maar dan krijgt u hierover bericht.

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur HartveiligHardenberg.

Belangrijk nieuws t.a.v. het Coronavirus (Covid-19)

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. De reden daarvoor is dat burgerhulpverleners geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich hebben. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMAs. (Medisch Managers Ambulancezorg)

Een huis is in quarantaine, wat nu?
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding richting burgerhulpverleners geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

Wees proactief
Als burger hulpverlener ben je lokaal actief en heb je misschien meer informatie over bekende besmettingen in jouw regio. Vermoed je dat er een besmetting/verspreiding van Covid-19 is naar aanleiding van een reanimatiemelding? Dan is het belangrijk om te zorgen dat dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet of nauwelijks kan verspreiden. Meld je vermoedens direct bij ons via info@hartveilighardenberg of bel naar 0523-745250.