In 2021 heeft Plaatselijk Belang Slagharen actie gevoerd om 4 AED’s die op verschillende locaties in
Slagharen hangen te kunnen vervangen. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen in Slagharen
hebben hieraan bijgedragen en het mogelijk gemaakt dat alle AED’s in 1 keer vervangen kunnen
worden.
Afgelopen week vond de overdracht van de eerste nieuwe AED plaats door voorzitter Jan
Nieuwenhuis van Hartveilig Hardenberg aan Leonie Kremer en Ronald Hegteler, bestuursleden van
Plaatselijk Belang. De 1 e AED werd volledig gesponsord door Ronald en Karin van der Schouw,
eigenaren van de Jumbo is Slagharen.

Sharon Lohues, coördinator van de burgerhulpverleners die bij een calamiteit worden opgeroepen is
blij dat Slagharen de komende 10 jaar weer beschikt over betrouwbare AED’s. Ze geeft daarnaast aan
dat er wordt nagedacht over het geven van een reanimatie cursus als dat weer mogelijk is.
Informatie hierover zal op de nieuwsmedia van Plaatselijk Belang Slagharen verschijnen.