Vrijdag 27 mei 2022 mochten we een nieuwe AED plaatsen in de Krim. De AED aan de Dommerswijk, die ruim 10 jaar geleden op particulier initiatief was aangeschaft via HartveligHardenberg was aan vervanging toe. Buurtvereniging Dommerswijk e.o. was bereid het eigenaarschap van deze AED op zich te nemen. De AED is ook verplaatst naar een plek die gunstiger is voor het AED netwerk, d.w.z. dat de AED nu meer mensen kan bedienen dan voorheen. Hij hangt nu aan de Hoofdweg bij huisnummer 142.