Jaarlijkse bijeenkomst
Stichting Hartveilig Hardenberg hield op dinsdag14 november een bijeenkomst voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in Het Gebouw te Hoogenweg. Ruim vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Te gast was Arjan Hanekamp van stichting HartslagNu.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Ilona Mikes en Sandra van Esveld uit Valthermond. Zij zijn bezig om Valthermond ook hartveilig te krijgen door middel van een wervingscampagne voor een AED netwerk in Valthermond.

Uitbreiding bestuur
De voorzitter gaf aan dat 2017 voor Hartveilig Hardenberg een bewogen jaar is geweest. Drie bestuursleden hebben afscheid genomen dit jaar. Er is afscheid genomen van Didy Knaken, Henk-Jan Kienhuis en Gerard Benjamins. Gelukkig hebben Gea Wind als secretaris en Peter van den Honert als penningmeester zitting genomen in het bestuur. Verder zijn er een aantal vacatures. Het bestuur is op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media.

Alarmeringen
Er zijn in totaal tot nu toe dit jaar 22 alarmeringen geweest, te weten: 5 in Dedemsvaart, 2 in de Krim, 6 in Hardenberg, 1 in Slagharen, 1 in Balkbrug, 1 in Mariënberg, 1 in Rheeze, 1 in Hoogenweg, 1 in Radewijk, 1 in Bruchterveld, 1 in Lutten en 1 in Heemse.

Toekomst
Wat betreft het aantal AED’s  hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald maar er moeten eigenlijk nog enkele AED bijgeplaatst worden. Vooral in de gebieden De Maat/Kievitshaar; Kolenbranderbos; Collendoorn; Radewijk en Balderhaar zijn nog ‘blinde vlekken”. Van de 28.870 adressen in onze gemeente vallen 1.271 buiten de dekking.  Dit is 22,7%. Als oplossing zou er rechtstreeks een AED bijgeplaatst kunnen worden. Deze zal wel gefinancierd moeten worden door bijvoorbeeld een buurtvereniging of plaatselijk belang. Een andere mogelijkheid is het AED adoptieplan. Dit houdt in het naar buiten halen van AED’s van particulieren of bedrijven die nu nog binnen hangen. Hartveilig Hardenberg zou de AED-eigenaren kunnen ‘ontzorgen’ door bijvoorbeeld het regelen van de verzekering en het onderhoud en/of het declareren van de gebruikskosten bij de ambulancedienst. Hiervoor zullen we meer mensen moeten betrekken bij de uitvoering. Uitgebreid informatie over het adoptieplan vindt u binnenkort op deze site.

Verder wil Hartveilig Hardenberg graag haar netwerk verfijnen. Ze wil de 6 minuten zone waarbinnen een AED beschikbaar is verfijnen naar 4 minuten. Ook hierbij kan het AED adoptieplan behulpzaam zijn.

HartslagNu
Arjan Hanekamp van HartslagNu sprak na de pauze over de alarmeringsprocedure.

* Er komt per 2018 één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Alle meldkamers ambulancezorg zullen in de loop van 2018 gebruik maken van dit systeem. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en efficiënt gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn.
* Tip: Zet het vaste alarmeringsnummer in je telefoon en koppel er een aparte ringtoon aan. Het nummer is +31642500349.
* Als er iets misgaat met het oproepen van hulpverleners, of mee alarmeren van AED’s , meld dit dan AUB bij Hartveilig Hardenberg.

* Ook kinderen kunnen gereanimeerd worden met de aanwezige AED’s van Hartveilig Hardenberg. De elektroden moeten dan geplakt worden  op de borst en de rug van het slachtoffer.
* Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen. Het certificaat blijft twee jaar geldig. Wel draagt iedereen zelf de verantwoordelijkheid om de herhalingscursus te volgen en deze datum aan te passen in HartslagNu.  De procedure hiervoor kun je hier vinden. Als een certificaat verlopen is blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen op non-actief gezet.

Rondvraag
Vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen:

*vraag: Wat gebeurt er met een alarmering buiten de cirkel? antwoord: Op de rand van de cirkel doet mee en wordt gealarmeerd, buiten de cirkel doet niet mee.
*Opmerking: misschien een idee om tijdens een herhalingscursus gezamenlijk de gegevens in te vullen voor HartslagNu of een extra aandachtspunt meegeven?
*Vraag:Hoe zit het met het protocol Niet-reanimeren? antwoord: Een verklaring van een patiënt is voldoende. Kom je er tijdens het reanimeren achter dat patiënt niet gereanimeerd wil worden mag je stoppen.
*Vraag: kan een reanimatiecursus gekoppeld worden aan het Rode Kruis en EHBO en de eventuele herhalingscursus ook? Antwoord: Er is een beweging gaande om het reanimatiecertificaat landelijk te gaan registreren. Als dat zo ver is zou dit ook gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld de database van HartslagNu.
*Vraag:  Is het mogelijk om met een deskundige een bijeenkomst te organiseren voor uitleg en werking van de AED? Antwoord: Hartveilig Hardenberg is bereid te komen bij buurverenigingen, plaatselijk belang, etc  om uitleg te geven over de AED. In oud-Bergentheim maken ze hier al gebruik van en dit wordt als prettig ervaren.
*Vraag: Er zijn donatieformulieren ingevuld tijdens de Nationale Veiligheidsdag in 2015. Gebeurd hier nog wat mee? Antwoord: Ja, dit punt wordt meegenomen door het bestuur Hartveilig Hardenberg.
*Vraag: Kan de bijeenkomst volgend jaar ook en keer op een andere locatie gehouden worden, meer richting Dedemsvaart? Antwoord: Bestuur neemt dit mee.

Sluiting
De voorzitter sloot de avond af en bedankte iedereen voor zijn/haar komst. Er kon nog gebruik gemaakt worden van een hapje en drankje en iedereen kreeg een presentje mee gesponsord door Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in november 2018. Locatie en datum wordt ter zijnde tijd bekend gemaakt.

Hartveilig Hardenberg is op zoek naar Coördinatoren:
HartveiligHardenberg  zoekt nog coördinatoren voor de volgende gebieden:  Sibculo, Marslanden en Slagharen.
Hebt u belangstelling dan kunt u zich melden bij Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

De presentatie die deze avond is gebruik kunt u hier downloaden: bijeenkomst 2017


 

 

 

 

Leave a Comment