Donderdag 24 mei werd in Schuinesloot bij de familie Temmink. de eerste AED die 10 jaar geleden door Hartveilig Hardenberg is geplaatst, vervangen. Alwin te Rietstap verrichtte als nieuwe wethouder voor gezondheid en zorg zijn eerste officiële handeling. Hij plaatste samen met Alice Hilberdink (Streekbelang De Belte/Schuinesloot) en Hennie Rutgers de nieuwe AED, een Lifepak CR2.

Te Rietstap: “Dit is een hele mooie eerste handeling om te doen. Hopelijk is het niet nodig dat het apparaat gebruikt wordt, maar het is fantastisch dat het er is”. Hij feliciteerde Streekbelang De Belte /Schuinesloot voor de eerste nieuwe AED die nu in het dorp hangt en vindt het AED-project een prachtig initiatief. “Het is mooi zoals Stichting Hartveilig Hardenberg zich hiervoor inzet om de gemeente Hardenberg hartveilig te maken, maar vindt ook zeker dat hier ook een taak voor de gemeente is weggelegd”, aldus Te Rietstap.

De Stichting Hartveilig Hardenberg werd in 2007 opgericht met het doel Hardenberg hartveilig te maken met een dekkend netwerk van 100 AED’s en 1000 gecertificeerde hulpverleners. Dit doel is bereikt en nu komt de tweede fase eraan. De vervanging van de eerst geplaatste AED’s. Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.

Alwin te Rietstap:” Een actief AED-beleid zoals dat 2007 ingezet is, past goed in het gezondheidsbeleid van de gemeente. Daar hoort ook vervanging bij. Mede door de stichting Hartveilig Hardenberg moet het mogelijk gemaakt worden om onmiddellijk te kunnen handelen als door een acute hartstilstand een leven op het spel staat. Vanuit ons subsidiebeleid kunnen wij de stichting prima helpen om mensenlevens te redden met AED-apparatuur die aan de nieuwste eisen voldoen”.

Namens fabrikant AED Solutions waren Maurice Volleberg en Jeroen Henderikx aanwezig om uitleg te geven over de nieuwe Lifepak CR2. Maurice Volleberg: “Wij rusten onze Lifepacks CR2 onder andere uit met een volwassenen-kind knop, met het snel uitvoeren van een analyse, met energielevering voor een volautomatische schok tot 360J en met duidelijk stemaanwijzingen en stap-voor-stap instructies”.

Hennie Rutgers, inwoonster van Schuinesloot, heeft zich tien jaar geleden sterk gemaakt voor de aanschaf van drie AED’s in het dorp. Door haar inzet werden de benodigde financiële middelen ingezameld. Ook nu had Hennie ervoor gezorgd dat de eerste AED vervangen kon worden door sponsoring van Stichting Ranoo. Hennie: “Met de stichting RANOO (Reanimatie en AED NoordOost Overijssel) verzorgen wij inmiddels lessen en cursussen in het Vechtdalgebied en in een wijde kring rondom Hardenberg. We zijn reanimatiepartner van de Hartstichting dus gecertificeerd om reanimatielessen te mogen geven”.

Een ander doel wat stichting Hartveilig Hardenberg zich zelf heeft gesteld, is het verfijnen van dat zelfde netwerk. De ambitie is om het netwerk  van 6 minuten dekkend, te brengen tot een netwerk van 4 minuten dekkend. Hartveilig Hardenberg gaat daar voor actief op zoek naar middelen om dit te realiseren. Daarom heeft de stichting het AED adoptieplan gelanceerd. In dat plan zijn een aantal ideeën opgenomen. Een van die ideeën is, om te proberen AED’s die reeds aanwezig zijn bij bedrijven en instanties, maar binnen hangen, naar buiten te halen. De stichting kan dan bemiddelen in de aanschaf van een al dan niet verwarmde buitenkast, zodat de AED 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar is voor de gemeenschap.

De eerste AED die op deze manier naar buiten is gehaald, is de AED van het kerkgebouw “de Opgang”, in Radewijk. Hier hangt een speciaal verhaal aan. Het gebeurde vorig jaar dat bij een alarmering hier in de buurt, wel hulpverleners, maar geen AED werd mee gealarmeerd. De kans dat dat gebeurt is uiterst klein, maar omdat er hier in dit landelijke en uitgestrekte gebied maar 1 AED hing, was dat mogelijk. Hartveilig Hardenberg is samen met de gemeenschap in Radewijk direct op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem, Die oplossing is gevonden in het naar buiten halen van de AED van de Opgang. Daarvoor heeft stichting Hartveilig Hardenberg bemiddeld in het aanschaffen van een buitenkast met verwarming, en daar namens de gemeente Hardenberg een subsidie op mogen geven. Omdat het college van B&W nauw betrokken is bij de stichting Hartveilig Hardenberg, en dus ook bij de bekostiging van deze kast, was ook hier wethouder Alwin te Rietstap aanwezig om de officiële handeling te verrichten.

  

Leave a Comment