In Nederland krijgen 300 mensen elke dag een hartstilstand. Door binnen 6 minuten hulp te verlenen is de overlevingskans zeventig procent groter dan wanneer er niets wordt gedaan. Nadat in 2007 de stichting is opgericht mede op mandaat van de gemeente heeft de stichting de taakstelling gekregen om een dekkend AED netwerk in de gemeente Hardenberg te realiseren.

Het realiseren van het netwerk heeft veel voeten in aarde gehad en is voor een groot aantal mensen een uitdaging geweest die uiteindelijk in 2016 is behaald, precies volgens het bedachte tijdpad. In oktober werd de 100ste AED opgehangen bij Bakkerij Nanning in Dedemsvaart. Nieuwe technische inzichten alsmede zorg voor onderhoud en ’t vrijwilligersnetwerk blijven het werk van de Stichting noodzakelijk maken. In de gemeente Hardenberg zijn bijna 1200 vrijwilligers die zich op één of meer adressen hebben geregistreerd om in bij een oproep te reageren. Dit kan zijn door SMS of door het gebruik van de app van HartslagNu. Dit zijn allemaal vrijwilligers welke minimaal een cursus AEDgebruik en reanimatie hebben gevolgd.

Bij elke oproep worden er gemiddeld 3 AED’s en 30 vrijwilligers gewaarschuwd. We zien in de praktijk dat er ongeveer 6 á 8 vrijwilligers kunnen reageren. Er zijn vele oorzaken waardoor er niet gereageerd kan worden. Echter met 6 tot 8 mensen kun je een prima reanimatie uitvoeren totdat de reguliere hulpdiensten aanwezig zijn. Je kunt eigenlijk zeggen dat het ‘gewoon’ medebewoners uit de gemeente zijn welke net dat stapje extra doen voor het geval DAT…

De hoeveelheid inzetten varieert per jaar. Tot begin december 2016 waren het er 28, 28 maal dat er ergens een groep vrijwilligers op de meest onmogelijke tijden zijn gewaarschuwd en zich dan inzetten om een leven te redden van een medeburger. Zonder deze vrijwilligers is een netwerk van 100 AED’s niets waard. Na een inzet checkt een vrijwilliger de AED en wordt er gezorgd dat de AED weer inzetbaar is en de gebruikte kasten weer gesloten zijn.

Een inzet bij een reanimatie kan heel ingrijpend zijn. Het maakt een grote indruk op de vrijwilliger en deze verwerkt dat op zijn eigen manier. De een praat met bekenden maar het kan ook zo zijn dat men meer nazorg nodig heeft. Ook daar heeft de stichting weer vrijwilligers voor. Via een centraal telefoonnummer zijn deze 24 uur per dag bereikbaar. Deze vrijwilligers luisteren naar degene die een reanimatie hebben gedaan en hier geen plek aan kunnen geven. Is het vertellen van het verhaal niet voldoende, dan kan men altijd terug vallen op de regionale ambulancedienst welke voor professionele nazorg zorgen.

In vogelvlucht een opsomming van enkele aspecten van een stichting welke naar de toekomst toe door wil met het nog beter dekkend maken van het AED netwerk. Hiervoor zijn financiën nodig en vrijwilligers voor beheer- en bestuursfuncties. De stichting is altijd op zoek naar ondersteuning op voornoemde punten. Meer informatie is te vinden op de website www.hartveilighardenberg.nl.

Leave a Comment