Sinds 2018 zijn we druk bezig met de vervanging van de AED’s die 10 jaar oud zijn. Op dit moment, (maart 2021) zijn ruim 70 AED’s aan vervanging toe. Een aantal daarvan is reeds vervangen.

We hebben gemerkt dat buurtverenigingen en plaatselijk belangen vaak onvoldoende financiële middelen hebben voor deze vervanging. Om deze reden heeft de stichting samen met de gemeente Hardenberg een nieuw plan gemaakt en heeft de gemeente toegezegd dat de stichting de bijdrage van 33% naar 50% mag verhogen op de aanschaf- en onderhoudskosten.

Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht op de aanschaf van de tweede lichting AED’s. Eigenaren van reeds vervangen AED’s die nog een hoger bedrag hebben betaald krijgen binnenkort bericht. Hierin wordt de vraag gesteld het juiste rekeningnummer per omgaande op te geven en de bijbehorende naam van de eigenaar van de AED. Daarna wordt het verschil terug gestort.

De kosten van een nieuwe AED inclusief onderhoud voor 10 jaar komen daarmee neer op €1381,90. inclusief btw. Dit geldt voor AED’s die binnen het netwerk van HartveiligHardenberg zijn of worden aangeschaft. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl