Redactie

Bijeenkomst woensdag 2 oktober

In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijke Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.

Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept en daarom willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst op woensdag 2 oktober om 19.30 uur in Veur Mekaar in Bergentheim.

Graag horen we of u aanwezig bent. U kunt dit per mail doorgeven voor 27 september aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523 267478.

verslag bijeenkomst 3 april 2019

Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders

Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverleners en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst erg tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het werd een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en hoopte dat de vragen over allerlei zaken hopelijk werden beantwoord.

Jan blikte terug over het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de AED; de keuze van de nieuwe AED, de Lifepak CR2; de huidige dekking van de AED’s in de gemeente Hardenberg; de procedure na gebruik van een AED; de alarmering via HartslagNu en de AVG-wet en de belemmering van de AVG-wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Gastsprekers

Als gastsprekers waren Aart Bosmans en Marijke Beelen van HartslagNu uitgenodigd. Aart nam het woord en gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Dit is 1 minuut sneller aanwezig, per minuut scheelt dit 10% winst. Op dit moment overleeft ongeveer 25% procent een hartstilstand.

Privacy wet AVG

Privacy is belangrijk, maar je moet het niet ingewikkeld maken. Alle vrijwilligers hebben een mail gehad met uitleg over de AVG-wet. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die toestemming hebben gegeven staan geregistreerd.

Nieuw voorstel Alarmering

Nu wordt bij een alarmering wanneer het is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Dertig BHV-ers worden opgeroepen, tien BHV-ers gaan naar het slachtoffer en twintig BHV-ers krijgen oproep voor halen van een AED.

Nieuwe voorstel is om bij alarmering 100 hulpverleners en minstens 2 AED te alarmeren. Bij vijf reacties van hulpverleners en één AED stopt de alarmering en kan er begonnen worden met de reanimatie. Voordeel is dat er altijd genoeg mensen reageren. Vooral in de buitengebieden wonen de hulpverleners ver buiten de nu gehanteerde cirkelgrens en kan dit voorstel veel verandering brengen en hopelijk nog meer mensen redden. Dus niet meer alarmeren in afstand maar in mensen en een AED. Dit voorstel is voorgesteld en de verwachting is dat dit gaat werken in het derde kwartaal van dit jaar.

Aart gaf via de beamer nog uitleg hoe een alarmering nu werkt. Ook gaf hij uitleg over de HartslagNu app. Je kunt je aanmelden via hartslagNu.nl met 1 profiel en 1 06 nummer.

Reacties aanwezigen

Er kwamen veel vragen over de alarmering en geen meldingen van hulpverleners. De meeste problemen konden worden opgelost en verklaard.
Al met al een leerzame avond die veel onduidelijkheden kon oplossen en zodat men weer een positief vertrouwen in het systeem heeft.

 

 

Nieuwe AED op sportpark De Kei in Lutten

De AED op sportpark De Kei is vrijdag 31 mei vervangen. De vorige AED was na ruim 10 jaar aan vervanging toe.

De penningmeester van de stichting Peter van den Honert heeft het nieuwe exemplaar overhandigd aan ‘toezichthouder’ Catharinus Maas. Hij zal de AED periodiek testen. Het betreft het allernieuwste model AED Lifepack CR2 (die ook gebruikt kan worden op het lichaam van een kind). De nieuwe AED wordt aangesloten op het landelijk netwerk.

Zowel sc Lutten als EMMS heeft een grote groep vrijwilligers die jaarlijks de reanimatielessen volgen.

HartslagNu aanwezig bij bijeenkomst hulpverleners en coördinatoren

Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst wat tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en sprak de hoop uit dat de vele vragen over allerlei zaken die de afgelopen tijd zijn gerezen, zouden worden beantwoord. Jan blikte terug op het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de oude AED’s, de keuze voor de nieuwe AED, de Lifepak CR2, de huidige dekkingsgraad van de AED’s in de gemeente Hardenberg, de procedure na gebruik van een AED, de alarmering via HartslagNu, de AVG-wet en de belemmering van deze wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Privacy wet AVG
Privacy is belangrijk, maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Alle vrijwilligers in de gemeente Hardenberg hebben een nieuwsbrief gehad met uitleg over de AVG-wet en de vraag om te reageren als met niet benaderd wilden worden door HartveiligHardenberg. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die op die manier toestemming hebben gegeven, staan geregistreerd bij HartveiligHardenberg.

Gastspreker
Als gastsprekers was Aart Bosmans van HartslagNu uitgenodigd. Aart  gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Hiermee is de alarmering circa 1 minuut sneller, dit 10% winst.
Op dit moment is de overevingskans bij een hartstilstand ongeveer 25%. Ook gaf Aart uitleg hoe een alarmering nu werkt en over de HartslagNu app.

Nieuw voorstel alarmering
Er is veel discussie geweest over de straal waarin nu wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor plattelandsgebieden is de straal van 750 meter waaarin wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De vraag hierbij gesteld is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand moet komen, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet meer zinvol is. Bovendien staat er in de
algemene voorwaarden omschreven dat het niet wenselijk is om met de auto ter plaatse te gaan. De bedoeling is dan ook zeker niet om de straal te vergroten en mensen vervolgens met de auto naar het reanimatieadres te laten rijden.
De verwachting is dat het nieuwe alarmeringsproces het derde kwartaal van dit jaar in kan gaan.

Reacties aanwezigen
Er kwamen vooral veel vragen over de alarmering. De meeste vragen werden naar tevredenheid beantwoord.

Nieuwsbrief en uitnodiging bijeenkomst

 

De eerste nieuwsbrief van 2019. De bedoeling is dat er ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
 • Druk jaar achter de rug
 • AVG-wetgeving
 • Rabobank Coöperatie Weken
 • Bijeenkomsten vervanging AED
 • Coördinatoren gezocht
 • Herhalingscursus

Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
Op woensdag 3 april is er een bijeenkomst gepland voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in:
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45, 7793 HP Hoogenweg. Aanvang: 20.00 uur 

Op het programma staat onder andere:

 • de vervanging van de AED
 • de keuze van de nieuwe
 • AED
 • Alarmering via HartslagNu en de AVG wet.
 • communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener.

Kortom een interessante avond staat op het programma.

Als gastspreker hebben we iemand van HartslagNu uitgenodigd. Die iets gaat vertellen over de veranderingen van het afgelopen jaar en de alarmering zoals die nu wordt gedaan. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, meld u zich dan voor maandag 1 april aan per mail aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523-267478.

Druk jaar achter de rug
Afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten bij Stichting HartveiligHardenberg. Het was een druk jaar. Op 31 december 2018 waren in de gemeente Hardenberg 101 AED’s geplaatst, zodat het oorspronkelijke doel van de stichting, het bouwen van een dekkend netwerk in de gemeente Hardenberg, zo goed als geslaagd is. Na herijking van de dekking blijkt dat er nog ongeveer 10 AED’s nodig zijn om heel Hardenberg honderd procent dekkend te maken. Er zijn ruim 1300 gecertificeerde en geregistreerde hulpverleners in de gemeente. In 2018 heeft het bestuur een begin gemaakt met het uitvoeren van het in 2017 geïntroduceerde AED-adoptieplan. In het kader daarvan zijn 4 AED’s die bij PKN-kerken binnen hingen naar buiten geplaatst zodat deze nu 24/7 beschikbaar zijn. HartveiligHardenberg heeft hiervoor de buitenkasten geleverd.

AVG-wetgeving
In 2018 zijn er een aantal inzetten geweest maar door de invoering van de AVG-wetgeving is Hartveilig Hardenberg verstoken gebleven van de juiste informatie via Hartslag Nu. Daardoor kon er geen officiële balans worden opgemaakt over aantal inzetten, opgeroepen hulpverleners en gebruikte AED’s. Hierover is in november 2018 tussen beide partijen uitvoerig gesproken. Intussen is er een samenwerkingsconvenant met HartslagNu getekend. Ook heeft HartveiligHardenberg een Privacyverklaring opgesteld, waardoor HartveiligHardenberg vanaf 2019 weer van informatie kan worden voorzien.

Rabobank Coöperatie Weken
HartveiligHardenberg heeft meegedaan met Rabobank Coöperatie Weken. Stichting HartveiligHardenberg ontving een cheque van maar liefst € 1.111,50. Daarnaast kreeg de stichting nog een bonus van €1000,- euro voor de beste video. Iedereen hartelijk bedankt voor het uitbrengen van hun stem op Stichting HartveiligHardenberg. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

Het bestuur is onveranderd en bestaat nog uit vier personen: Jan Nieuwenhuis, voorzitter; Peter van den Honert, penningmeester; Gea Wind, secretaris en Ina Timmer, pr. We zijn nog wel op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media. Lijkt het je wat neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.

Bijeenkomsten vervanging AED
Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd in Gramsbergen, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg/Heemse voor eigenaren en toezichthouders van de AED’s. Deze bijeenkomst waren gepland om uitleg te geven over de vervanging van de eerste aangeschafte AED die aan vervanging toe zijn. En de stichting Hartveilig wilde graag in kaart hebben wie de eigenaren zijn van de ruim 100 AED’s die nu in de gemeente hangen. Tien jaar geleden had de stichting tot doel om Hardenberg hartveilig te maken. Dit is gelukt, maar inmiddels zijn de eerste AED aan vervanging toe. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijk Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van de vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn. Ook voor de komende jaren zullen deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging. Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg zoekt nog coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Herhalingscursus
We willen nogmaals de herhalingscursus onder de aandacht brengen. Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Het certificaat blijft twee jaar geldig. Wel draagt iedereen zelf de verantwoordelijkheid om de herhalingscursus te volgen en deze datum aan te passen in HartslagNu.  De procedure hiervoor kun je hier vinden. Als een certificaat verlopen is, blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen, op non-actief gezet.

Uitslag Rabobank Coöperatieweken

Donderdag 29 november vond in Balkbrug de ontknoping plaats van de Rabobank Coöperatie Weken. Tijdens een ‘Vrijwilligers powerparty’ werden alle vrijwilligers achter het verenigingsleven in het zonnetje gezet. Naast een gezellige avond ontvingen 111 verenigingen en stichtingen een mooie cheque om hun buurtversterkende initiatief te realiseren. Daarnaast werden er nog 3 bonusprijzen uitgereikt aan duurzame initiatieven en 4 bonusprijzen voor de beste video.

Stichting Hartveilig Hardenberg  ontving een cheque van maar liefst € 1.111,50. Daarnaast kreeg de stichting nog een bonus van €1000,- euro voor de beste video.

Geweldig. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het uitbrengen van hun stem op Stichting Hartveilig Hardenberg.  En ook Studuo28 hartelijk dank voor het maken van de beste video. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

AED adoptieplan

Het AED-adoptieplan van de stichting Hartveilig Hardenberg is een ambitieus plan om de komen tot een stabiel en toekomstbestendig netwerk van altijd beschikbare AED’s in de gemeente Hardenberg.

De aanleiding voor dit plan is het kruispunt waarop de stichting in 2017 terecht is gekomen. Het eerste deel van de opdracht aan de stichting, het verwezenlijken van een dekkend netwerk van AED’s is nagenoeg gehaald. Met de huidige 100 AED’s is onze gemeente voor 75% afgedekt. Het vervolg van de opdracht, namelijk het onderhouden van het netwerk, vergt een eigen aanpak. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Daarna moet deze worden vervangen. Bij de vervanging van de reeds in het netwerk aanwezige AED’s treed dit plan in werking.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Hartstichting dat, ook al is er een 6 minutengrens opgezet, de feitelijke eerste AED schok pas gemiddeld na 9,5 minuten wordt toegediend. Om deze tijd te verkorten is het noodzakelijk het AED netwerk fijnmaziger te maken en het percentage opgeleide burgerhulpverleners te verhogen. Daarom vind HartveiligHardenberg het zinvol om het netwerk van 24/7 beschikbare AED’s te verfijnen. Wat betreft de beschikbare AED’s kan dit gerealiseerd worden door dit AED adoptieplan.

In de basis gaat het plan uit van de onderstaande manieren van adoptie:

 1. Burgers en bedrijven doen individueel als vrienden van HartveiligHardenberg een jaarlijkse donatie en adopteren daarmee een (deel van) een AED.
 2. Bedrijven maar ook burgers, individueel of in gezamenlijkheid in de vorm van plaatselijk belangen, buurtverenigingen e.d. financieren een via HartveiligHardenberg gekochte AED inclusief kast en onderhoudscontract. Hartveilig Hardenberg adopteert deze AED door een subsidie op de aanschaf en het onderhoudscontract te verstrekken, en de verzekering en de controle op het onderhoudscontract en de beschikbaarheid  op zich te nemen.
 3. HartveiligHardenberg adopteert AED’s van burgers of bedrijven die hun AED voor de gemeenschap beschikbaar willen stellen door middel van het leveren van een bijdrage in bijvoorbeeld de onderhoudskosten en/of de aanschaf van een buitenkast.

Een uitgebreide beschrijving van het AED adoptieplan inclusief alle mogelijkheden en voorwaarden kunt u hier downloaden.

Druk bezig met opnames voor promotiefilmpje

Afgelopen week is er druk gewerkt aan het promotiefilmpje van Stichting Hartveilig Hardenberg. Er zijn opnames gemaakt op het voetbalveld, bij een supermarkt en de Rabobank. Nu nog monteren en volgende week zal deze film gaan draaien. Ook benieuwd het het filmpje eruit ziet? Hou deze site in de gaten. Stem op ons tussen 1 en 15 november tijdens de Rabobank Coöperatie Weken.

U kunt  vijf keer stemmen, dus: gun ons twee stemmen, dan hebt u er nog 3 over.

 

 

Stem op Stichting Hartveilig Hardenberg, elke seconde telt…

Stichting Hartveilig Hardenberg Hardenberg doet dit jaar mee aan de Rabobank Coöperatie Weken.
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken kunnen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische initiatieven die hun buurt versterken. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november.

Wij bieden als stichting financiële ondersteuning aan Plaatselijke Belangen, buurtverenigingen etc. om de aanschaf te realiseren van een AED en zo zorg te dragen voor een sluitend netwerk van AED’s om het leven te verduurzamen.

Vind u dit ook belangrijk? en bent u lid van de Rabobank? geef ons dan hier uw stem!