Redactie

Vervanging van de AED is noodzakelijk

Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn.  Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging.

Dit jaar moeten er 52 AED’s vervangen worden in de gemeente Hardenberg. Wij hebben afgelopen week weer 15 nieuwe AED’s binnen gekregen die we hadden besteld.

Ondertussen zijn er al twee oude AED’s vervangen. Nu de rest nog.

Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

 

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

 

 

 

Covid-19 richtlijn

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen

Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen

Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker

Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

 

Nieuwsbrief april

De nieuwsbrief voor april is klaar. Met hierin de onderwerpen:

-Het coronavirus

-Alarmeringsstraal is gewijzigd

-Vervanging AED

-Bestellen van tye-rips

-Jaarlijkse bijeenkomst

 

Corona

Er zijn tijdelijk nieuwe richtlijnen voor reanimatie in verband met het coronavirus, kijk op https://hartslagnu.nl/…/maatregelen-tegen-verspreiding-cor…/.

En niet vergeten, denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Regel nummer 1.

 

 

 

Alarmeringsstraal is gewijzigd

Er wordt nu gewerkt met een nieuwe variabele alarmeringsstraal. De nieuwe wijze van alarmeren zorgt ervoor dat er een betere inzet van burgerhulpverleners is voor zowel de stad als voor de buitengebieden.  Hierbij uitgaande van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf burgerhulpverleners en twee AED’s zo snel mogelijk ter plaatse zijn. De alarmeringsstraal is nu vastgesteld op basis van een maximale straal van 2 km; het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100) en het aantal AED’s binnen een gebied (maximaal 3). Daarnaast worden   vrijwilligers die binnen 150 meter van het slachtoffer zijn direct naar het slachtoffer gestuurd, omdat het belangrijk is dat er ook direct gestart wordt met het geven van hartmassage.

 

AED kasten met sticker en tye-rips

De AED kasten waarvan de letters niet meer zichtbaar zijn worden opnieuw voorzien van een sticker voor de duidelijkheid en herkenbaarheid. Toezichthouders kunnen dit melden als op de kast de letters AED niet meer zichtbaar zijn via hartveilig@destuw.nl. Toezichthouders kunnen tye-rips bestellen bij de Stuw of mailen naar hartveilig@destuw.nl.

 

 

 

Vervanging van AED’s

Stichting HartveiligHardenberg houdt zich bezig met het vormen en in stand houden van een dekkend netwerk van 24/7 beschikbare AED’s in de hele gemeente Hardenberg. Op dit moment zijn ongeveer 120 AED’s via onze stichting aangeschaft en in ons beheer. Deze AED’s staan veelal op naam van buurtverenigingen of plaatselijk belangen, die daarmee feitelijk ook eigenaar zijn. De eerste AED’s zijn in 2008 door HartveiligHardenberg aangeschaft. AED’s gaan gemiddeld 8 tot 10 jaar mee. We zijn dan ook druk bezig met het vervangen van de eerste AED’s. Voor veel ‘eigenaren’ komt deze actie nogal onverwacht. Omdat HartveiligHardenberg altijd streefde naar maximale ‘ontzorging’ van de eigenaren van de AED’s en daarbij helaas niet altijd maximaal gecommuniceerd heeft, weten sommige huidige besturen zelfs niet eens dat ze eigenaar van een AED zijn. Er is dus ook in de afgelopen jaren vaak geen buffer opgebouwd om de AED te vervangen. Er moeten dit jaar 43 AED vervangen worden, waarvan er 14 AED’s nijpend zijn. Deze ‘eigenaren’ zullen een brief ontvangen met de mededeling dat hun huidige AED vervangen dient te worden. Bij geen vervanging van de AED valt er een gat in ons dekkend netwerk. Dit is iets wat wij beslist niet willen.  U kunt altijd contact met ons opnemen als er iets niet duidelijk is of als de vervanging een probleem gaat opleveren.

 

Jaarlijkse bijeenkomst uitgesteld

Door het coronavirus wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor hulpverleners/ coördinatoren uitgesteld. Hopelijk kunnen we dit najaar nog een bijeenkomst houden, maar dan krijgt u hierover bericht.

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur HartveiligHardenberg.

Drie nieuwe AED’s geplaatst

Donderdag 12 december en vrijdag 13 december zijn er drie nieuwe AED’s afgeleverd en geplaatst in de gemeente Hardenberg.

Donderdagavond in Mariënberg is er een AED geplaatst bij de gereformeerde kerk, en vrijdagmorgen heeft Stichting Hartveilig Hardenberg een AED officieel over gedragen aan de bewoners en bedrijven aan de Hof van Pepijn. De AED hangt parkeerterrein van Hof van Pepijn op nummer 11 aan de achterkant en is openbaar toegankelijk. Deze AED is bekostigd door de heer D. Dvortsin (Orthodontie praktijk Hardenberg); Vereniging van eigenaren Hof van Pepijn (de heer Jan Veltkamp); Dijkhuis beheer b.v. (de heer. E. Dijkhuis/Eberhardt) en Stichting Baalderborg (Ank Veenstra). De derde AED is bekostigd door een aantal bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de Hiberoffice aan de Molensteen 5 in Hardenberg. Onder andere door Stichting Baalderborg (afdeling P&O) en Dijkhuis beheer b.v. (de heer Eberhardt Dijkhuis). Daar is deze AED ook geplaatst.

Stichting HartveiligHardenberg
Bij de officiële overdracht aan de hof van Pepijn merkte voorzitter Stichting HartveiligHardenberg Jan Nieuwenhuis op: “Dit is precies waar Stichting HartveiligHardenberg voor staat. Een mooie vorm van sociale betrokkenheid van burgers en bedrijven met hun leefomgeving, gesteund door de overheid, in dit geval de gemeente Hardenberg. De geplaatste AED’s zijn gesubsidieerd door de gemeente in de vorm van een bijdrage die HartveiligHardenberg levert en het ontzorgen van de eigenaren door HartveiligHardenberg. Dit houdt in dat HvH het contractbeheer voor het tienjarig onderhoudscontract en de verzekering doet. Daarnaast zorgt HartveiligHardenberg dat de AED’s aangemeld zijn en blijven bij het landelijke meldsysteem van HartslagNu, zodat bij een 112 melding voor een reanimatie ook de dichtstbijzijnde AED’s mee gealarmeerd worden”.

 

 

Meld je aan als hulpverlener 
Wel doet Jan Nieuwenhuis een dringend beroep op de bewoners en werknemers van de bedrijven die een reanimatiecertificaat hebben, zich als hulpverlener aan te meden bij HartslagNu.

Interview met voorzitter Jan Nieuwenhuis

Mooi interview door Odette Anbergen van de gemeente Hardenberg met voorzitter Jan Nieuwenhuis voor weekblad de Toren.

Stichting Hartveilig zorgt voor een netwerk van AED’s in de gemeente

Jaarlijks worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. Zo snel mogelijk handelen is dan van levensbelang. De tijd die een ambulance nodig heeft om ter plekke te komen, duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Terwijl bij een hartstilstand reanimatie binnen zes minuten cruciaal is. De stichting Hartveilig coördineert in de gemeente Hardenberg het netwerk van openbare AED’s zodat een getrainde vrijwilliger zo snel mogelijk de reanimatie kan starten. In de gemeente wordt zo’n 20 tot 30 keer per jaar een AED ingezet bij een levensbedreigende situatie.

Plaatselijk belang en buurtvereniging
Voorzitter Jan Nieuwenhuis: “We werken als stichting Hartveilig vooral samen met plaatselijk belangen en buurtverenigingen. Als we zien dat er op een bepaalde plek niet genoeg AED’s zijn, dan nemen we contact op met plaatselijk belang of de buurtvereniging. Maar het kan ook zo zijn, dat er vanuit een buurt of dorp een initiatief voor een AED is. De stichting Hartveilig kan dan helpen bij het vinden van een geschikte locatie, die past in het netwerk van AED’s. We kunnen adviseren over het type AED, het onderhoud, via de stichting kan een AED met korting worden gekocht en de stichting vergoedt een derde van de aanschafkosten van een openbare AED.”

De stichting heeft in ieder dorp of buurt een coördinator die de oren en ogen van de stichting is. Daarnaast zijn er toezichthouders die maandelijks de AED’s controleren. “En natuurlijk wordt elke AED iedere twee jaar door de leverancier volledig gecheckt”, aldus Nieuwenhuis.

AED-adoptieplan
De stichting werkt aan hun AED-adoptieplan. Ze wil hiermee een stabiel en toekomstbestendig netwerk van altijd beschikbare AED’s in de hele gemeente. De eerste opdracht van de stichting was een basisnetwerk van 100 AED’s. Dat is gelukt. Nu wil de stichting meer AED’s zodat de reanimatietijd korter wordt. De stichting heeft hiervoor een extra bijdrage gekregen van de gemeente Hardenberg.

AED’s naar buiten
Een onderdeel van het plan van de stichting is om AED’s van binnen naar buiten te krijgen. Veel bedrijven en bijvoorbeeld sportverenigingen hebben wel een AED, alleen is deze niet vanaf buiten bereikbaar. Door deze buiten te hangen maakt de AED onderdeel uit van het netwerk. Zo kan bij een hartstilstand ook deze AED worden ingezet. “Als er bedrijven zijn die hun AED buiten willen hangen voor het openbare netwerk, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom om zich te melden bij Hartveilig”, vertelt voorzitter Jan Nieuwenhuis.

Meer info
Op de website www.hartveilighardenberg.nl leest u meer over de AED’s en het werk van de stichting en vindt u de contactgegevens van de Stichting.

In de gemeente zijn zo’n 1200 burgerhulpverleners actief, die worden opgeroepen als er bij hen in de buurt een reanimatie is. Inwoners die burgerhulpverlener willen worden kunnen dat regelen via de landelijke stichting Hartslag NU.

Bijeenkomst woensdag 2 oktober

In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijke Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.

Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. We begrijpen dat dit vragen bij u oproept en daarom willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst op woensdag 2 oktober om 19.30 uur in Veur Mekaar in Bergentheim.

Graag horen we of u aanwezig bent. U kunt dit per mail doorgeven voor 27 september aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523 267478.

verslag bijeenkomst 3 april 2019

Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders

Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverleners en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst erg tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het werd een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en hoopte dat de vragen over allerlei zaken hopelijk werden beantwoord.

Jan blikte terug over het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de AED; de keuze van de nieuwe AED, de Lifepak CR2; de huidige dekking van de AED’s in de gemeente Hardenberg; de procedure na gebruik van een AED; de alarmering via HartslagNu en de AVG-wet en de belemmering van de AVG-wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Gastsprekers

Als gastsprekers waren Aart Bosmans en Marijke Beelen van HartslagNu uitgenodigd. Aart nam het woord en gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Dit is 1 minuut sneller aanwezig, per minuut scheelt dit 10% winst. Op dit moment overleeft ongeveer 25% procent een hartstilstand.

Privacy wet AVG

Privacy is belangrijk, maar je moet het niet ingewikkeld maken. Alle vrijwilligers hebben een mail gehad met uitleg over de AVG-wet. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die toestemming hebben gegeven staan geregistreerd.

Nieuw voorstel Alarmering

Nu wordt bij een alarmering wanneer het is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Dertig BHV-ers worden opgeroepen, tien BHV-ers gaan naar het slachtoffer en twintig BHV-ers krijgen oproep voor halen van een AED.

Nieuwe voorstel is om bij alarmering 100 hulpverleners en minstens 2 AED te alarmeren. Bij vijf reacties van hulpverleners en één AED stopt de alarmering en kan er begonnen worden met de reanimatie. Voordeel is dat er altijd genoeg mensen reageren. Vooral in de buitengebieden wonen de hulpverleners ver buiten de nu gehanteerde cirkelgrens en kan dit voorstel veel verandering brengen en hopelijk nog meer mensen redden. Dus niet meer alarmeren in afstand maar in mensen en een AED. Dit voorstel is voorgesteld en de verwachting is dat dit gaat werken in het derde kwartaal van dit jaar.

Aart gaf via de beamer nog uitleg hoe een alarmering nu werkt. Ook gaf hij uitleg over de HartslagNu app. Je kunt je aanmelden via hartslagNu.nl met 1 profiel en 1 06 nummer.

Reacties aanwezigen

Er kwamen veel vragen over de alarmering en geen meldingen van hulpverleners. De meeste problemen konden worden opgelost en verklaard.
Al met al een leerzame avond die veel onduidelijkheden kon oplossen en zodat men weer een positief vertrouwen in het systeem heeft.

 

 

Nieuwe AED op sportpark De Kei in Lutten

De AED op sportpark De Kei is vrijdag 31 mei vervangen. De vorige AED was na ruim 10 jaar aan vervanging toe.

De penningmeester van de stichting Peter van den Honert heeft het nieuwe exemplaar overhandigd aan ‘toezichthouder’ Catharinus Maas. Hij zal de AED periodiek testen. Het betreft het allernieuwste model AED Lifepack CR2 (die ook gebruikt kan worden op het lichaam van een kind). De nieuwe AED wordt aangesloten op het landelijk netwerk.

Zowel sc Lutten als EMMS heeft een grote groep vrijwilligers die jaarlijks de reanimatielessen volgen.

HartslagNu aanwezig bij bijeenkomst hulpverleners en coördinatoren

Op woensdag 3 april werd er een bijeenkomst gehouden in Gebouw Hoogenweg te Hoogenweg voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s. Helaas viel de opkomst wat tegen. Ongeveer 20 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was een interessante avond.

Voorzitter Jan Nieuwenhuis opende de avond en sprak de hoop uit dat de vele vragen over allerlei zaken die de afgelopen tijd zijn gerezen, zouden worden beantwoord. Jan blikte terug op het afgelopen jaar en gaf uitleg over de vervanging van de oude AED’s, de keuze voor de nieuwe AED, de Lifepak CR2, de huidige dekkingsgraad van de AED’s in de gemeente Hardenberg, de procedure na gebruik van een AED, de alarmering via HartslagNu, de AVG-wet en de belemmering van deze wet. Ook de communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener kwam aan orde.

Privacy wet AVG
Privacy is belangrijk, maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Alle vrijwilligers in de gemeente Hardenberg hebben een nieuwsbrief gehad met uitleg over de AVG-wet en de vraag om te reageren als met niet benaderd wilden worden door HartveiligHardenberg. Alleen de vrijwilligers/hulpverleners die op die manier toestemming hebben gegeven, staan geregistreerd bij HartveiligHardenberg.

Gastspreker
Als gastsprekers was Aart Bosmans van HartslagNu uitgenodigd. Aart  gaf uitleg over de veranderingen van het afgelopen jaar en legde de alarmering uit zoals die nu wordt gedaan. Verschil van oud naar nieuw is dat vroeger de alarmering handmatig werd doorgevoerd, dit is nu veranderd in volautomatische alarmering. Hiermee is de alarmering circa 1 minuut sneller, dit 10% winst.
Op dit moment is de overevingskans bij een hartstilstand ongeveer 25%. Ook gaf Aart uitleg hoe een alarmering nu werkt en over de HartslagNu app.

Nieuw voorstel alarmering
Er is veel discussie geweest over de straal waarin nu wordt gealarmeerd, met name in de plattelandsgebieden.
Voor plattelandsgebieden is de straal van 750 meter waaarin wordt gealarmeerd niet toereikend. Daarom is er momenteel een onderzoek gaande op de Universiteit van Twente om te zien hoe het alarmeringsproces verbeterd kan worden voor zowel plattelands als stedelijke gebieden.
De vraag hierbij gesteld is: Hoe kan het algoritme worden verbeterd met een generieke oplossing voor heel Nederland?
Het antwoord: Alarmeren op basis van het aantal burgerhulpverleners, niet meer op basis van afstand. Dit houdt in dat er wel een maximale afstand moet komen, omdat het oproepen van burgerhulpverleners op meer dan 3 kilometer niet meer zinvol is. Bovendien staat er in de
algemene voorwaarden omschreven dat het niet wenselijk is om met de auto ter plaatse te gaan. De bedoeling is dan ook zeker niet om de straal te vergroten en mensen vervolgens met de auto naar het reanimatieadres te laten rijden.
De verwachting is dat het nieuwe alarmeringsproces het derde kwartaal van dit jaar in kan gaan.

Reacties aanwezigen
Er kwamen vooral veel vragen over de alarmering. De meeste vragen werden naar tevredenheid beantwoord.

Nieuwsbrief en uitnodiging bijeenkomst

 

De eerste nieuwsbrief van 2019. De bedoeling is dat er ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief verschijnt.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
 • Druk jaar achter de rug
 • AVG-wetgeving
 • Rabobank Coöperatie Weken
 • Bijeenkomsten vervanging AED
 • Coördinatoren gezocht
 • Herhalingscursus

Bijeenkomst voor hulpverleners en toezichthouders
Op woensdag 3 april is er een bijeenkomst gepland voor alle hulpverlener en toezichthouders van de ruim 100 AED’s.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in:
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45, 7793 HP Hoogenweg. Aanvang: 20.00 uur 

Op het programma staat onder andere:

 • de vervanging van de AED
 • de keuze van de nieuwe
 • AED
 • Alarmering via HartslagNu en de AVG wet.
 • communicatie van de toezichthouder naar de hulpverlener.

Kortom een interessante avond staat op het programma.

Als gastspreker hebben we iemand van HartslagNu uitgenodigd. Die iets gaat vertellen over de veranderingen van het afgelopen jaar en de alarmering zoals die nu wordt gedaan. Ook is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, meld u zich dan voor maandag 1 april aan per mail aan hartveilig@destuw.nl of bellen met De Stuw, 0523-267478.

Druk jaar achter de rug
Afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten bij Stichting HartveiligHardenberg. Het was een druk jaar. Op 31 december 2018 waren in de gemeente Hardenberg 101 AED’s geplaatst, zodat het oorspronkelijke doel van de stichting, het bouwen van een dekkend netwerk in de gemeente Hardenberg, zo goed als geslaagd is. Na herijking van de dekking blijkt dat er nog ongeveer 10 AED’s nodig zijn om heel Hardenberg honderd procent dekkend te maken. Er zijn ruim 1300 gecertificeerde en geregistreerde hulpverleners in de gemeente. In 2018 heeft het bestuur een begin gemaakt met het uitvoeren van het in 2017 geïntroduceerde AED-adoptieplan. In het kader daarvan zijn 4 AED’s die bij PKN-kerken binnen hingen naar buiten geplaatst zodat deze nu 24/7 beschikbaar zijn. HartveiligHardenberg heeft hiervoor de buitenkasten geleverd.

AVG-wetgeving
In 2018 zijn er een aantal inzetten geweest maar door de invoering van de AVG-wetgeving is Hartveilig Hardenberg verstoken gebleven van de juiste informatie via Hartslag Nu. Daardoor kon er geen officiële balans worden opgemaakt over aantal inzetten, opgeroepen hulpverleners en gebruikte AED’s. Hierover is in november 2018 tussen beide partijen uitvoerig gesproken. Intussen is er een samenwerkingsconvenant met HartslagNu getekend. Ook heeft HartveiligHardenberg een Privacyverklaring opgesteld, waardoor HartveiligHardenberg vanaf 2019 weer van informatie kan worden voorzien.

Rabobank Coöperatie Weken
HartveiligHardenberg heeft meegedaan met Rabobank Coöperatie Weken. Stichting HartveiligHardenberg ontving een cheque van maar liefst € 1.111,50. Daarnaast kreeg de stichting nog een bonus van €1000,- euro voor de beste video. Iedereen hartelijk bedankt voor het uitbrengen van hun stem op Stichting HartveiligHardenberg. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

Het bestuur is onveranderd en bestaat nog uit vier personen: Jan Nieuwenhuis, voorzitter; Peter van den Honert, penningmeester; Gea Wind, secretaris en Ina Timmer, pr. We zijn nog wel op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media. Lijkt het je wat neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.

Bijeenkomsten vervanging AED
Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd in Gramsbergen, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg/Heemse voor eigenaren en toezichthouders van de AED’s. Deze bijeenkomst waren gepland om uitleg te geven over de vervanging van de eerste aangeschafte AED die aan vervanging toe zijn. En de stichting Hartveilig wilde graag in kaart hebben wie de eigenaren zijn van de ruim 100 AED’s die nu in de gemeente hangen. Tien jaar geleden had de stichting tot doel om Hardenberg hartveilig te maken. Dit is gelukt, maar inmiddels zijn de eerste AED aan vervanging toe. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s in samenwerking met, en bekostigt door, diverse buurtverenigingen, Plaatselijk Belangen, bedrijven en soms ook particulieren. Het realiseren van een dekkend netwerk is dan ook mede gelukt met de inzet van de vele bewoners, verenigingen en Plaatselijke Belangen.
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Dit betekent dat de eerste AED’s die via de Stichting Hartveilig Hardenberg aangeschaft zijn, aan vervanging toe zijn. Ook voor de komende jaren zullen deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Eigenaren en toezichthouders van een desbetreffende vervangende AED krijgen hierover persoonlijk een uitnodiging. Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg zoekt nog coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Herhalingscursus
We willen nogmaals de herhalingscursus onder de aandacht brengen. Het blijft een must om een reanimatiecursus jaarlijks te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Het certificaat blijft twee jaar geldig. Wel draagt iedereen zelf de verantwoordelijkheid om de herhalingscursus te volgen en deze datum aan te passen in HartslagNu.  De procedure hiervoor kun je hier vinden. Als een certificaat verlopen is, blijft de hulpverlener wel in het systeem staan, maar als er na enkele waarschuwingen geen actie is ondernomen, op non-actief gezet.