Redactie

Uitslag Rabobank Coöperatieweken

Donderdag 29 november vond in Balkbrug de ontknoping plaats van de Rabobank Coöperatie Weken. Tijdens een ‘Vrijwilligers powerparty’ werden alle vrijwilligers achter het verenigingsleven in het zonnetje gezet. Naast een gezellige avond ontvingen 111 verenigingen en stichtingen een mooie cheque om hun buurtversterkende initiatief te realiseren. Daarnaast werden er nog 3 bonusprijzen uitgereikt aan duurzame initiatieven en 4 bonusprijzen voor de beste video.

Stichting Hartveilig Hardenberg  ontving een cheque van maar liefst € 1.111,50. Daarnaast kreeg de stichting nog een bonus van €1000,- euro voor de beste video.

Geweldig. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het uitbrengen van hun stem op Stichting Hartveilig Hardenberg.  En ook Studuo28 hartelijk dank voor het maken van de beste video. Dankzij uw steun kunnen wij ons doel, zorg dragen voor een sluitend netwerk van AED’s, nog beter realiseren.

AED adoptieplan

Het AED-adoptieplan van de stichting Hartveilig Hardenberg is een ambitieus plan om de komen tot een stabiel en toekomstbestendig netwerk van altijd beschikbare AED’s in de gemeente Hardenberg.

De aanleiding voor dit plan is het kruispunt waarop de stichting in 2017 terecht is gekomen. Het eerste deel van de opdracht aan de stichting, het verwezenlijken van een dekkend netwerk van AED’s is nagenoeg gehaald. Met de huidige 100 AED’s is onze gemeente voor 75% afgedekt. Het vervolg van de opdracht, namelijk het onderhouden van het netwerk, vergt een eigen aanpak. De levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Daarna moet deze worden vervangen. Bij de vervanging van de reeds in het netwerk aanwezige AED’s treed dit plan in werking.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Hartstichting dat, ook al is er een 6 minutengrens opgezet, de feitelijke eerste AED schok pas gemiddeld na 9,5 minuten wordt toegediend. Om deze tijd te verkorten is het noodzakelijk het AED netwerk fijnmaziger te maken en het percentage opgeleide burgerhulpverleners te verhogen. Daarom vind HartveiligHardenberg het zinvol om het netwerk van 24/7 beschikbare AED’s te verfijnen. Wat betreft de beschikbare AED’s kan dit gerealiseerd worden door dit AED adoptieplan.

In de basis gaat het plan uit van de onderstaande manieren van adoptie:

  1. Burgers en bedrijven doen individueel als vrienden van HartveiligHardenberg een jaarlijkse donatie en adopteren daarmee een (deel van) een AED.
  2. Bedrijven maar ook burgers, individueel of in gezamenlijkheid in de vorm van plaatselijk belangen, buurtverenigingen e.d. financieren een via HartveiligHardenberg gekochte AED inclusief kast en onderhoudscontract. Hartveilig Hardenberg adopteert deze AED door een subsidie op de aanschaf en het onderhoudscontract te verstrekken, en de verzekering en de controle op het onderhoudscontract en de beschikbaarheid  op zich te nemen.
  3. HartveiligHardenberg adopteert AED’s van burgers of bedrijven die hun AED voor de gemeenschap beschikbaar willen stellen door middel van het leveren van een bijdrage in bijvoorbeeld de onderhoudskosten en/of de aanschaf van een buitenkast.

Een uitgebreide beschrijving van het AED adoptieplan inclusief alle mogelijkheden en voorwaarden kunt u hier downloaden.

Druk bezig met opnames voor promotiefilmpje

Afgelopen week is er druk gewerkt aan het promotiefilmpje van Stichting Hartveilig Hardenberg. Er zijn opnames gemaakt op het voetbalveld, bij een supermarkt en de Rabobank. Nu nog monteren en volgende week zal deze film gaan draaien. Ook benieuwd het het filmpje eruit ziet? Hou deze site in de gaten. Stem op ons tussen 1 en 15 november tijdens de Rabobank Coöperatie Weken.

U kunt  vijf keer stemmen, dus: gun ons twee stemmen, dan hebt u er nog 3 over.

 

 

Stem op Stichting Hartveilig Hardenberg, elke seconde telt…

Stichting Hartveilig Hardenberg Hardenberg doet dit jaar mee aan de Rabobank Coöperatie Weken.
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken kunnen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische initiatieven die hun buurt versterken. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november.

Wij bieden als stichting financiële ondersteuning aan Plaatselijke Belangen, buurtverenigingen etc. om de aanschaf te realiseren van een AED en zo zorg te dragen voor een sluitend netwerk van AED’s om het leven te verduurzamen.

Vind u dit ook belangrijk? en bent u lid van de Rabobank? geef ons dan hier uw stem!