Stichting Hartveilig Hardenberg

Als elke seconde telt....

Inschrijven Nieuwsbrief

Dichtstbijzijnde AED

 

GeefSamen

U kunt Hartveilig Hardenberg sinds kort ook steunen via 'GeefSamen'.

Klik op de button hieronder om ons middels een donatie te steunen.

 

ONLINE DONEREN

Volg Ons

 

Zoeken

Welkom bij Stichting Hartveilig Hardenberg

De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen met een plan van aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. 
 
Kostbaar en kwetsbaar ……… als elke seconde telt!……….
Jaarlijks worden ongeveer 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. Onmiddelijk handelen is dan van levensbelang. De gealarmeerde ambulance heeft in Nederland gemiddeld 10‐15 minuten nodig om bij een patiënt te zijn. En dat terwijl na een hartstilstand reanimatie binnen de zes minuten van cruciaal belang is! Goed opgeleide vrijwilligers die in de buurt wonen of werken zijn erg belangrijk!
 
Burgernoodhulp is een Levensreddende schakel bij hartstilstand
In de gemeente Hardenberg worden bij een 112 melding van een hartstilstand, naast de ambulance, ook maximaal 30 hulpverleners binnen een straal van 1500 meter van het incident per sms gealarmeerd om hulp te verlenen. In de gemeente Hardenberg zijn ruim 90 AED’s altijd beschikbaar. Daarnaast zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners beschikbaar. Hiermee is de risico analyse van de Brandweer praktisch geheel ingevuld. De gemeente(raad) heeft geparticipeerd in de verwezenlijking door subsidie te verstrekken op de aanschaf van een AED en structurele subsidie te geven het continue proces te waarborgen en te monitoren. Hartveilig Hardenberg is opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Voor het bestellen van een AED kunt u contact opnemen met onze voorzitter Henk-Jan Kienhuis.