In de gemeente Hardenberg hangen ruim 120 AED’s die via de stichting HartveiligHardenberg zijn gekocht en 24/7 beschikbaar zijn voor iedereen. Deze AED’s worden periodiek gekeurd middels een onderhoudscontract dat voor deze AED’s is afgesloten. Daarbij wordt ook de conditie van de interne (niet vervangbare) accu gemeten. Het beheer op deze AED’s wordt gedaan door HartveiligHardenberg.

De gemiddelde levensduur van een AED is tussen de 8 en 10 jaar. De garantietermijn van de AED’s die via HartveiligHardenberg zijn gekocht is 8 jaar en het afgesloten onderhoudscontract is 10 jaar. In die 2 tussenliggende jaren is het raadzaam voorbereidingen te treffen om de AED (preventief) te vervangen, om te voorkomen dat hij stuk gaat en tijdens een inzet niet te gebruiken is. Na 10 jaar wordt voor een AED geen nieuw onderhoudscontract meer afgesloten. Het is na 10 jaar echt nodig de AED te vervangen omdat de betrouwbaarheid niet meer is te garanderen.

Het kan echter ook voor komen dat tijdens een periodieke keuring blijkt dat een AED niet meer voldoet. Bij een AED van het type Medtronic Lifepak CR+ die ouder is dan 8 jaar kan bij de periodieke keuring blijken dat de waarde van de interne accu onder een bepaald niveau is gekomen en dat daardoor  de werking van de AED voor de toekomst niet meer voor 100% gegarandeerd kan worden. Let wel: Op dat moment werkt de AED dan nog wel maar het is absoluut noodzakelijk de AED op korte termijn te vervangen.

HartveiligHardenberg kan zorgen voor vervanging van de AED die destijds ook door ons is geleverd. Wij geven namens de gemeente Hardenberg een bijdrage van 1/3 van de kosten van de AED. Daarnaast kopen wij de AED’s in redelijk grote aantallen in waardoor de bruto prijs laag is. Bij deze AED komt nog een onderhoudscontract van 2 x 5 jaar. Verder zorgt HartveiligHardenberg voor alle handelingen die moeten worden verricht om de AED operationeel te houden, zoals contractbeheer, declaratie van kosten na gebruik van de AED en toezicht op het present zijn in de landelijke alarmering. Wij zijn als stichting partner van het landelijke alarmeringsplatform HartslagNu. Ook belangrijk om te vermelden is dat HartveiligHardenberg geen winstoogmerk heeft. HartveiligHardenberg werkt in opdracht van de gemeente Hardenberg.

Stichting HartveligHardenberg werkt met de LifePac CR2 halfautomaat. Deze AED alleen kost, als u hem bij ons koopt inclusief btw en min de bijdrage van de gemeente Hardenberg € 1.061,40. (Dit geldt alleen voor een AED die geplaatst wordt binnen de gemeente Hardenberg.) Daarbij komt dan nog het onderhoudscontract van 2x 5 jaar, voor de totale levensduur van de AED. De kosten van het onderhoudscontract zijn €523,20 per 5 jaar inclusief btw. De technische gegevens over deze AED vind u hier.

Hebt u een AED die via HartveiligHardenberg is aangeschaft en is die 8 jaar of ouder dan hebt u, of kunt u binnenkort, een bericht ontvangen dat uw AED vervangen moet worden. We vragen u dringend, het advies om uw AED te vervangen op te volgen. Uw AED maakt deel uit van een uniek dekkend netwerk dat in gevaar komt als AED’s niet op tijd worden vervangen!

Heb u een AED die niet via HartveiligHardenberg is gekocht die vervangen moet worden, ook dan kunt u ook bij ons terecht. Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het AED netwerk uit te breiden en te verbeteren. U kunt contact met ons opnemen via info@hartveilighardenberg.nl