Privacyverklaring Stichting Hartveilig Hardenberg

De stichting
De stichting Hartveilig Hardenberg, hierna te noemen HvH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de stichting:

De Stuwdijk 4, 7772 AW Hardenberg
Postbus 154, 7770 AD Hardenberg
e-mail: info@hartveilighardenberg.nl
website: www.hartveilighardenberg.nl

Persoonsgegevens die de stichting verwerkt
HvH verwerkt persoonsgegevens van haar contactpersonen en toezichthouders op de AED’s die onder verzorging van de stichting staan en van hulpverleners die actief zijn in de gemeente Hardenberg.

Overzicht van de persoonsgegevens die de stichting verwerkt:

  • voorletters, voor- en achternaam incl. titulatuur
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • functie voor de stichting: coördinator, toezichthouder en/of hulpverlener

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De stichting verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen van HvH. De hulpverleners, coördinatoren en toezichthouders geven toestemming voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens.

Toezichthouders
De toezichthouders houden toezicht op de AED’s, en controleren de AED’s die onder contract staan van de stichting. Zodra iemand stopt als toezichthouder worden zijn/haar gegevens na 6 maanden gewist uit het bestand van de stichting.

Coördinatoren
De coördinatoren zijn de ogen en de oren van de stichting in het veld. Ze zijn in principe zelf actief hulpverlener en kennen veelal op basis van “noaberschap” de hulpverleners in hun buurt. Ze zijn het plaatselijk aanspreekpunt van de stichting voor de hulpverleners.

Hulpverleners
De hulpverleners in de gemeente Hardenberg worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten van HvH. De hulpverleners geven via mail toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Via een link in de nieuwsbrief of rechtstreeks contact met de stichting kan ten allen tijde deze toestemming worden ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming
HvH  neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartijd persoonsgegevens
HvH bewaart persoonsgegevens zo lang personen ingeschreven staan als hulpverlener, toezichthouder of coördinator. Bij het beëindigen van de functie worden de persoonsgegevens gewist. Voor toezichthouders is de bewaartijd van de gegevens 6 maanden.
Persoonsgegevens uit enquêtes over thema’s of andere activiteiten worden bij de verwerking van de resultaten losgekoppeld van de antwoorden.
Presentie- en opgavelijsten van bijeenkomsten van toezichthouders, coördinatoren en hulpverleners worden bewaard totdat het verslag van de bijeenkomst aan de deelnemers is verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
HvH deelt geen persoonsgegevens van wie dan ook met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van betreffende personen.

Cookies
HvH maakt enkel gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.hartveilighardenberg.nl om website beter te laten werken. Ook zijn er door koppelingen met Twitter en Facebook enkele sociale media cookies actief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
hulpverleners, toezichthouders en coördinatoren van HvH hebben het recht om hun persoonsgegevens zoals die bij HvH bekend zijn, in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als een verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens wordt gedaan, betekent dit dat daarmee de samenwerking eindigt. Het inzien, veranderen of verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk via het bestuur, via de e-mail info@hartveiligHardenberg.nl Het bestuur kan in dat geval verzoeken om een identificatie.

Beveiligen van persoonsgegevens
HvH neemt de bescherming van de gegevens van alle bij HvH geregistreerde personen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de penningmeester, de secretaris en de voorzitter hebben toegang tot persoonsgegevens.