HartveiligHardenberg heeft de zogenaamde ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekend dat giften die gedaan worden in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn van de belasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

De Belastingdienst stelt wel voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn.

Zo moet een ANBI 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. En een beleidsplan is verplicht.