Uit het bestuur

vervanging AED’s

De AED is 16 jaar geleden in Nederland  introduceert.  In die tijd heeft de techniek, ook die van AED’s, niet stil gestaan. Er zijn intussen diverse verbeteringen aangebracht en hulpmiddelen ontwikkeld om tijdens een inzet  de hulpverlener bij te staan en de kans op een succesvolle reanimatie te vergroten. Zo zijn er modellen met “reanimatie feedback”, hierbij geeft de AED aan of de reanimatie goed wordt uitgevoerd en waar het eventueel beter kan. Ook is tegenwoordig vaak een metronoom in een AED aanwezig  om de hulpverlener te helpen met het juiste reanimatie tempo.

Vervangen
Een AED moet preventief worden vervangen, voordat er storingen ontstaan. Iedere AED heeft een zelftest, vaak dagelijks maar op zijn minst wekelijks. Ondanks dat de AED misschien nooit daadwerkelijk gebruikt is, is de AED dus jaar in jaar uit bezig om zichzelf te testen. Daarom moet de batterij na een vastgestelde periode vervangen worden en zal de AED na verloop van tijd stuk gaan. De technische levensduur van een AED is afhankelijk van een aantal factoren. Tijd, temperatuur en vocht zijn van invloed op de AED. Tijd in de vorm van de zelftesten en het gebruik van de condensatoren die de stroom moeten leveren en tijd in de vorm van de stilstaande techniek. Een AED uit 2007 heeft de techniek van 10 jaar geleden en heeft alleen software-updates gehad. Vergelijk de AED van 10 jaar oud daarom eens met een computer van 10 jaar oud. Ook temperatuur en vocht zijn van invloed op de technische levensduur van de AED. Het is over het algemeen raadzaam om de AED na ongeveer 8 tot 10 jaar te vervangen.

De stichting HartveiligHardenberg bestaat dit jaar 10 jaar. In 2008 werd begonnen met de aanschaf van de eerste AED’s. Dat betekent dat de eerste AED’s aan vervanging toe zijn. Immers: de technische levensduur van een AED is maximaal ongeveer 10 jaar. De stichting heeft onderhoudscontracten afgesloten voor in totaal 10 jaar voor een AED en de theoretische afschrijvingstermijn is ook gesteld op 10 jaar. Inmiddels is de eerste AED afgekeurd en is aan vervanging toe.

Eigenaren
Stichting HartveiligHardenberg gaat in de komende tijd de eigenaren van de AED’s benaderen om te overleggen over de vervanging. Die eigenaren zijn in de regel bedrijven, buurtverenigingen of plaatselijk belangenverenigingen. Uiteraard doet de stichting haar uiterste best om een financiële bijdrage te leveren bij vervanging. Bent u eigenaar van een AED die via HartveiligHardenberg is aangeschaft en heb u vragen over uw AED, schroom dan niet en neem contact met ons op. U kunt ons altijd bereiken op telefoonnummer 0523-745250 of via info@hartveilighardenberg.nl

2017

2017
Het jaar 2017 loopt ten einde. Er zijn in totaal dit jaar 22 alarmeringen geweest waarbij een van de AED’s die we onder onze hoede hebben, is mee gealarmeerd.

2017 was voor Stichting Hartveilig Hardenberg een bewogen jaar. We hebben  afscheid genomen van bestuurslid Didy Knaken, voorzitter Henk-Jan Kienhuis en secretaris Gerard Benjamins. Maar we mochten Gea Wind als secretaris en Peter van den Honert als penningmeester welkom heten als nieuwe bestuursleden. Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe meedenkers en vooral iemand die betrokken is op social media.

Zinvolle bijeenkomst
Op 14 november was er een bijeenkomst voor de coördinatoren, toezichthouders en hulpverleners in Het Gebouw te Hoogenweg. Ruim vijftig mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Te gast was Arjan Hanekamp van stichting HartslagNu. Het was een zeer zinvolle bijeenkomst. Het verslag hiervan is op deze website te vinden onder het kopje laatste nieuws.

Coördinatoren gezocht
HartveiligHardenberg is op zoek naar coördinatoren voor de volgende gebieden: Sibculo, Marslanden en Slagharen. Hebt u belangstelling en wilt u ons helpen, meld u zich dan bij Gea Wind, secretaris@hartveilighardenberg.nl

Toekomst
Het jaar 2018 wordt een druk jaar voor HvH. De eerste AED’s die tien jaar geleden via HartveiligHardenberg zijn gekocht, zijn binnenkort aan vervanging toe. Graag willen we de eigenaars van de AED’s hierover informeren. Binnenkort ontvangen alle toezichthouders, coördinatoren en eigenaren een brief met nodige informatie. Van sommige eigenaren hebben we niet meer het actuele adres omdat adressen van plaatselijk belangen nog wel eens wijzigen. Deze gegevens gaan wij proberen te achterhalen via de toezichthouders en coördinatoren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan Nieuwenhuis, 06-52654063 of Peter van den Honert, 06-53545248.

In het kader hiervan gaan we ook in het voorjaar van 2018 een informatie-avond organiseren voor de toezichthouders en eigenaren van de AED’s die de komende tijd voor vervanging op het programma staan. Verder gaan we bezien of we naast ons huidige systeem van financiering een soort leaseconcept aan kunnen bieden, zodat het totale bedrag voor aanschaf en onderhoud niet in één keer opgehoest hoeft te worden.

Wat betreft het totale aantal AED’s  hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald maar er moeten eigenlijk nog enkele AED bijgeplaatst worden. Er zijn nog blinde vlekken in enkele gebieden. Als oplossing zou er rechtstreeks een AED bijgeplaatst kunnen worden. Een andere mogelijkheid is het AED-adoptieplan. Dit houdt in het naar buiten halen van AED’s van particulieren of bedrijven die nu nog binnen hangen. Dit AED adoptieplan wordt het komende jaar in werking gezet. Verder wil Hartveilig Hardenberg graag haar netwerk verfijnen. We willen de 6 minuten zone waarbinnen een AED beschikbaar is graag verfijnen naar 4 minuten. Ook hierbij kan het AED-adoptieplan behulpzaam zijn.

Kortom, genoeg te doen voor het komende jaar.

Het bestuur van HartveiligHardenberg wil iedereen die zich voor de stichting heeft ingezet hiervoor hartelijk bedanken en wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en een hartveilig 2018 toe.